Poruchy učení a mimořádné nadání

Text dotazu

Dobrý den,
Zajímalo by mě jak vznikají poruchy učení jako například dyslexie, dysgrafie a nebo naopak mimořádné nadání. Vím co to znamená a jak se to projevuje, ale nikde jsem se nedočetla jaká je příčina vzniku. Nikde není napsáno jestli je to vrozené nebo to dítě získá až v průběhu života. Jaké jsou faktory vzniku, jestli se tomu dá zabránit. Děkuji předem za odpověď. Hezký den

Odpověď

Dobrý den,

příčin vzniku poruch učení může být více. Velmi přehledně jsou tyto možné příčiny uvedeny v článku "Specifické (vývojové) poruchy učení" (http://www.pppnj.cz/Stranky/Odborne%20clanky/Specificke_poruchy_uceni.aspx )

 

Mezi faktory, které mohou ovlivnit vývoj dítěte a přispět k následným poruchám učení patří:

 

* Dědičnost - je to případ, kdy se v blízké rodině mohou vyskytovat lidé, kteří těmito obtížemi trpěli či trpí.

* Nepříznivý nitroděložní vývoj dítěte - tento bývá zpětně většinou obtížně prokazatelný. Uvažuje se zde například o negativním vlivu nevyvážené hormonální hladiny matky či dítěte v průběhu těhotenství, vlivu prodělaných závažnějších onemocnění matky během těhotenství, vlivu rizikových léků z hlediska těhotenství a vývoje plodu, intoxikace jinými škodlivými látkami včetně užívání drog, alkoholu a kouření. Negativní vliv na nitroděložní vývoj dítěte může mít i dlouhodobý psychický stres matky během těhotenství.

*  Komplikace při porodu a v období těsně po porodu - těžký porod s přidušením dítěte nebo například těžší novorozenecká žloutenka mohou být také příčinou, na jejichž základech se mohou poruchy učení rozvinout.

* Nepříznivý vývoj dítěte v období do jednoho roku věku - sem spadá například prodělání těžšího infekčního onemocnění, úraz hlavy a podobně.

* Nedostatek potřebných podnětů - např. málo podněcující rodinné prostředí pro zdárný a včasný vývoj řeči, nedostatečná pomoc při zvládání dovedností čtení a psaní v raném období školní docházky.

 

I v případě mimořádného nadání  mají vliv biologické předpoklady a vývoj, pro rozvoj těchto schopností je nezbytné dobré sociální zázemí, dostatek podnětů...aj.

 

Pokud byste si o této problematice chtěla přečíst více, doporučujeme Vám mimo jiné následující knihy:

* ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD. Vyd. 12. Praha: Portál, 2015. 263 s. ISBN 978-80-262-0875-4.

* POKORNÁ, Věra. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Vyd. 4. Praha: Portál, 2010. 333 s. ISBN 978-80-7367-817-3.

* POKORNÁ, Věra. Vývojové poruchy učení v dětství a v dospělosti. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 238 s. ISBN 978-80-7367-773-2.

* JUCOVIČOVÁ, Drahomíra. Reedukace specifických poruch učení u dětí. Vyd. 2. Praha: Portál, 2014. 175 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-262-0645-3.

* HŘÍBKOVÁ, Lenka. Mimořádně nadané děti ve škole a v rodině. 1. vyd. V Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2010. 79 s. Skripta. ISBN 978-80-7414-319-9.

* MACHŮ, Eva et al. Identifikace a vzdělávání nadaných a talentovaných dětí - dobrá praxe pro Evropu. Překlad Sevgi Yilmaz a Martina Němcová. 1. vydání. [Zlín]: Krajská pedagogicko-psychologická poradna a ZDVPP, 2016. 71 stran. ISBN 978-80-906400-2-3.

* MUDRÁK, Jiří. Nadané děti a jejich rozvoj. Vyd. 1. Praha: Grada, 2015. 172 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-5089-7.

* FOŘTÍK, Václav a FOŘTÍKOVÁ, Jitka. Nadané dítě a rozvoj jeho schopností. Vydání druhé. Praha: Portál, 2015. 126 stran. ISBN 978-80-262-0969-0.

* HŘÍBKOVÁ, Lenka. Nadání a předškolní věk. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013. 81 s. Skripta. ISBN 978-80-7414-595-7.

* HŘÍBKOVÁ, Lenka. Nadání a nadaní: pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 255 s. Psyché. ISBN 978-80-247-1998-6.

 

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.05.2017 19:47

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu