porovnání cihel z 16. a 18. století

Text dotazu

Lze jednoduše rozeznat pálené cihly z konce 16. století od cihel z počátku 18. století? Například podle jejich rozměrů?

Odpověď

Dobrý den,
 
děkujeme Vám za zaslání dotazu.
 
Níže Vám zasílám odkazy na dokumenty, které jsem k Vašemu dotazu
dohledala volně na Internetu.
 
Nicméně téma, které jste definoval je příliš specifické a pro nalezení
odpovídajících dokumentů by vyžadovalo rešeršní činnost.
Pokud máte zájem o zadání rešerše na toto téma, můžete si rešerši objednat 
prostřednictvím našeho online objednávkového formuláře, který naleznete
na http://www.techlib.cz/cs/sluzby/referencni-a-resersni-sluzby/resersni-sluzby/

 

"....Naducané jako buchty byly nezvykle vysoké cihly, ze kterých se spolu s kamenem a dřevem stavělo v období gotiky. Naopak přítomnost nápadně plochých cihel v konstrukci signalizuje, že jde s největší pravděpodobností o stavbu už raně barokní. Koncem 16. století začíná na stavbách převlá­dat cihelné zdivo nad kamenným. Kromě plných cihel se vyráběla střešní krytina, podlahové dlaždice a kachle umělecké úrovně. Výroba byla ruční, na základě zkušeností, rozměry a tvary podle potřeby různé, kvalita kolísala. O století později se do výroby začaly zavádět stroje. Z teh­dejších stavebních materiálů poslouží jako rela­tivní datovací pomůcka raně barokní stavby cihly, které jsou oproti nynějším a tím spíše gotickým „buchtám“ nápadně ploché. Koncem 17. sto­letí zahajují rozsáhlou stavební činnost spoje­nou s výrobou i kláštery. Z tohoto období jsou i jezuitské koleje. Tvářnost Prahy pak výrazně poznamenala i stavba opěrných zdí terasových zahrad v 17. a 18. století.

 

Do skutečně řemeslné úrovně se výroba cihel rozvinula právě v 18. sto­letí, cihlářské výrobky se zdokonalovaly – cihly se už lisovaly a byly páleny v roštových pecích. Jejich rozměry se již přibližovaly těm dnešním. Kromě cihel se pálením zhotovovaly také dlaž­dice, prejzy, potrubí pro vodovod a četné pre­fabrikované prvky pro stavby. Velký odbyt nastal v době Josefa II. (1765–1790), kdy byla Praha obehnána novými cihelnými opevněními (např. Vyšehrad, Strahov). Na řadu přišla i řada nových druhů světských staveb. Jmenujme alespoň Panteon vybudovaný průmyslníkem Römischem r. 1814 na místě starého hradu Vranova na Malé Skále, z evropských historických objektů stojí za pozornost mohutné cihelné stavby kryté kvalitní pálenou krytinou – katedrála ve Štrasburku, rad­nice v Rotterdamu, palác Roverella ve Ferraře, u nás pak kostely sv. Jiljí v Nymburce a sv. Ducha v Hradci Králové, Staronová synagoga v Praze, klášter ve Zlaté Koruně u Třeboně…"viz

http://www.skanska.cz/upload/News_Press/Downloads/Partner/Partner_04_07.pdf

"..Stavebnictví. V období 1500-1750 nedošlo k žádné výrazné změně stavebních technik. Použití kamene a cihel se stalo obecným, i když dřevo zůstávalo důležitým stavebním materiálem pro stropy a podlahy a v oblastech, kde byl nedostatek kamene, zůstaly hrázděné konstrukce populární až do 17. století. Poté však rozšiřující se výroba cihel a dlaždic poskytla levnou a pohotovou náhradu, i když v 18. století, kdy se stal módním klasický styl, který nepovažoval cihly za důstojný materiál průčelí, došlo z estetických důvodů k ústupu těchto materiálů. Cihlářství se však tehdy stalo důležitým odvětvím pro běžné obytné budovy; cihly se dokonce staly exportním zbožím, protože je holandské a švédské lodě pravidelně vozily do Nového světa jako zátěž, a staly se cenným stavebním materiálem prvních amerických osad. Ve stavebnictví se začala používat litina, ale pouze k dekorativním účelům. Důležitým prvkem všech staveb se stávalo i sklo, čímž byl podpořen rozvoj oboru, který se dosud opíral hlavně o starověké umění tavby písku ve sklo a jeho foukání, formování a řezání do požadovaných tvarů...".

http://209.85.135.132/search?q=cache:zG5S_rmHfpYJ:www.kip.zcu.cz/kursy/svt/svt_texty.doc+rozeznat+pálené+cihly+z+konce+16.+století+od+cihel+z+počátku+18.+století&cd=23&hl=cs&ct=clnk&gl=cz

 
Případně využít těchto webových odkazů:
http://www.cscm.cz/vyrobky.html Cihlářský svaz Čech a Moravy
 
http://www.pruzkumypamatek.cz/pdf/2000-02-26.pdf
 

Obor

Technika, technologie, inženýrství

Okres

--

Knihovna

Národní technická knihovna

Datum zadání dotazu

20.12.2010 12:13

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu