Porodnice U Apolináře

Text dotazu

Dobrý den,

mohu mít dotaz, jaký je dnešní oficiální název porodnice U Apolináře v Praze? Dříve to byla porodnice logicky nazvaná U svatého Apolináře. Kdy z jejího názvu zmizelo U svatého? Předpokládám, že někdy po roce 1948, ale nemohu najít přesný rok.

Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

zasíláme Vám dostupné informace k Vašemu dotazu:

Oficiální název, který se dnes užívá je Porodnice Apolinář  nebo Porodnice u Apolináře v Apolinářské ulici, https://www.vfn.cz/pacienti/kliniky-ustavy/gynekologicko-porodnicka-klinika/ a https://www.monperi.cz/praha/porodnice-praha-2-apolinar/.
V současnosti areál slouží Gynekologicko-porodnické klinice Všeobecné fakultní nemocnice, České neonatologické společnosti a Urogynekologické společnosti.

Nejstarší pražská porodnice byla zřízena Marií Terezií r. 1762 v domě v Soukenické ul. Rolu 1787 byla porodnice přenesena do býv. kanovnické rezidence u sv. Apolináře, kde je dnes protialkoholní stanice
(Em.Poche. Prahou krok za krokem. Litomyšl: Paseka,2001, s. 248).
Podnětem k vybudování Zemské porodnice se stalo roku 1861 převedení bývalého nalezince a porodnice u sv. Apolináře do státní správy.
 
Budovu porodnice navrhl a postavil známý mecenáš, architekt a stavitel Josef Hlávka v roce 1875 a je památkově chráněna od roku 1958.
 
Zemská porodnice byla uvedena do provozu v roce 1875 a je jednou z nejdéle fungujících porodnic na světě.

Její originální název byl Královská česká zemská porodnice u svatého Apolináře a byla pojmenována podle blízkého gotického kostela u svatého Apolináře.

Dle dobových periodik je již před 2. svět. válkou je běžně užíván název Zemská porodnice, Apolinář, později je užíván název Pražská porodnice - gynekologicko-porodnická klinika Fakultní nemocnice II, Praha.

V roce 1949 byla Všeobecná nemocnice v Praze přejmenována na Státní fakultní nemocnici, do níž bylo začleněno dalších 10 nemocnic: Podolí, Alžbětinky, Milosrdní bratři, Milosrdné sestry, Kateřinky, Apolinář, Zemská porodnice, Zahradníčkova a Jedličkova Klinika, zubní kliniky a nalezince. Všechny výše uvedené nemocnice byly podřízeny jednotnému zdravotnímu, administrativnímu a hospodářskému vedení (Rudé právo. 1949, duben, č. 81).

Pokud byste si chtěl ověřit přesný rok, kdy se přestalo užívat v názvu nemocnice slovo "svatý" a zda se jedná o oficiální přejmenování, můžete se obrátit na:
-Komise hl. m. Prahy místopisná, https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada/komise_rady/index.html
Anebo na
-Městský úřad Praha 2, Náměstí Míru 600/20, 120 00 Vinohrady, http://www.praha2.cz/

 


Použité zdroje

Jarolímková, S. Co v průvodcích nebývá. Praha : Motto, 2018. s. 44,247,283,
Roztočil, Aleš. Moderní porodnictví. Praha : Grada, 2017. s. 24,212,612,
Psychologie dnes. Praha : Portál, 2019. č. 11, s. 53,
Magazín Práva. Praha : Borgis, 2016, č. 17, s. 34
https://encyklopedie.praha2.cz/stavba/464-zemska-porodnice
https://ndk.cz/,systém Kramerius = naskenované knihy a periodika

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

01.02.2021 08:24

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu