Poradit se s Vaňkem

Text dotazu

Dobrý den, prosím Vás, víte, co znamená výraz "Poradil se s Vaňkem" ? A proč zrovna s Vaňkem?
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

dovolujeme si citovat z článku v archivu časopisu Naše řeč:

"Rčení poradit se s Vaňkem (poprvé zachyceno v r. 1589) je hojně doloženo u českých spisovatelů 19. stol. Ale původ tohoto rčení zůstává dosud nejasný. V knize Čeština všední i nevšední se uvádí, že jméno Vaněk (jedna z domáckých podob k Václav) je zvukovou nápodobou německého slova. Spojuje se s německým slovesem wanken ve větách jako vor dem Feinde wanken (‚ztrácet odvahu před nepřítelem‘) nebo s podst. jm. vane ze střední němčiny, které znamenalo ,pohyb vpřed, stranou nebo zpět; nestálost, nevěru, pochybnost; postranní nebo zpáteční cestu‘.[35]I. Němec zdůrazňuje, že souvislost uvedeného rčení s německým wanken podporuje také to, že německá skupina -nk- se přejímá do staré češtiny jako -ňk-.[36]

Strukturní model tohoto rčení není v současné češtině produktivní. Ale některé zastaralé frazeologismy svědčí o jeho dřívější produktivnosti, srov. poradit se s rychlíkem, vzít radu s rychlíkem ‚dáti se na útěk, utéci‘ (rychlík zde znamená ,rychlý kůň‘ — Z 343). Ve slovních hříčkách je znám také model potkat se s + VJ, např. starší potkat se s němým Blahou ,ztratit řeč; zarazit se v řeči‘ (Z 40).

Uvedené příklady nás vedou tedy k názoru, že frazeologismus poradit se s Vaňkem mohl vzniknout na základě zvukové shody hypokoristického jména Vaněk s německým výrazem wanken."

Odkaz zde: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=6812

Výskyt rčení v nejrůznějších historických publikacích najdete v publikaci Česká přísloví Václava Flajšhanse.

("kteříž se dávno s Vaňkem poradili a patami své dluhy zaplatili" 1573 KYRMEZERSKÝ)

("s Vaňkem zmužilý se neradí, raděj pro čest hrdla nasadí")

V knize J. Zaorálka Lidová rčení je u slovníkového hesla Vaněk uvedeno:

s Vaňkem se poraditi = dávat se na útěk, utíkat


Použité zdroje

FLAJŠHANS, Václav, Valerij Michajlovič MOKIJENKO a Ludmila STĚPANOVÁ. Česká přísloví: sbírka přísloví a pořekadel lidu českého v Čechách, na Moravě a v Slezsku : přísloví staročeská. 2., rozš. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3329-5.

ZAORÁLEK, Jaroslav. Lidová rčení. Vyd. 3., reprint 1. vyd. z r. 1947. Praha: Aurora, 1996. ISBN 80-85974-10-X.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Datum zadání dotazu

01.03.2016 15:38

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu