Pořadí řádkových referencí

Text dotazu

wikipedista: Vážení,

na české Wikipedii (https://cs.wikipedia.org/wi[…]encí_k_jednomu_faktu) řešíme problém ohledně správného pořadí řádkových referencí. Máme větu, za kterou následuje několik referencí, např.: „Karel IV. se narodil v roce 1316.[2][7][5]“ A teď si nevíme rady s tím, v jakém pořadí tyto tři reference uvést. Vyskytly se dva názory:
1. Uvádět je v abecedním pořadí (tzn. podle vzestupnosti čísel), v tomto případě by to bylo „[2][5][7]“, a nikoliv „[2][7][5]“.
2. Na první místo dávat referenci nejrelevantnější, nejaktuálnější či nejsolidnější a na další místa doplňkové reference.

Zajímalo by mě, zda toto řeší nějaké citační či typografické normy či zda k tomu existuje v české či zahraniční praxi nějaká zvyklost. Vygooglit se mi toho podařilo jen velmi málo. Pokud Vy jakožto odborníci na citování něco znáte nebo byste dohledali, byli bychom vděční.

Předem děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

děkujeme za využití služby Ptejte se knihovny.

Na Váš problém se nám nepodařilo najít jednoznačnou odpověď, jelikož Wikipedie není akademický portál a tudíž nemá jednotnou formu, podle které by citace měly být vytvářeny.

Proto se pokusíme na Vaši otázku odpovědět dle informací, které se nám podařilo dohledat k citační normě APA, jejíž obdobu Wikipedie využívá jako svou hlavní citační normu.

Hlavním problémem hned ze začátku je, že většina akademických citačních norem odvíjí své řádkové citace od hlavního textu a ne naopak, jak je tomu na Wikipedii. Nemůže tedy dojít k tomu, že by u jednoho citátu bylo uvedeno více citací pod čarou.

Příklad:

„Karel IV. se narodil v roce 13162.“

2 V poznámce pod čarou budou uvedeny všechny zdroje, na které odkazujeme, oddělené středníkem. Pořadí uvedených zdrojů je určeno abecedně (tedy podle prvního písmene příjmení autora).

Jelikož Wikipedie přiřazuje každému zdroji své vlastní číslo, není tento způsob citování možný.

Nicméně by mělo stále dojít k dodržení pravidla, kdy se řádková reference odvíjí od hlavního textu, pokud se citace objevuje v textu poprvé, mělo by být číslování vzestupné a bez vynechaných číslic.

Příklad:

„Karel IV. se narodil v roce 1316[2][3][4].“

V případě, že se zdroje objevují v textu již dříve, měly by být uvedeny v pořadí, ve kterém se v textu objevují poprvé. Jelikož jsou zdroje uváděny v textu v chronologické číselné řadě a nemůže se stát, že by se reference [7] poprvé objevila v textu dříve než reference [5], mělo by být zachováno vzestupné řazení.

Příklad:

„‘…přeji si proto, aby vám nebylo tajno, že mého otce jménem Jan zplodil Jindřich VII., císař římský, z Markéty, dcery vévody brabantského. Jan pojal manželku jménem Elišku, dceru Václava II., krále českého, a obdržel s ní Království české, poněvadž nebylo mužského potomstva v královském rodě českém... Tomuto Janovi, českému králi se narodil v Praze z královny Elišky prvorozený syn jménem Václav, léta Páně tisícího třístého šestnáctého, dne 14. května o páté hodině ranní.’ Karel IV[2] … Poté se v doprovodu matky a Viléma Zajíce z Valdeku přestěhoval na hrad Loket. Sotva se naučil chodit, byla matka Eliška Přemyslovna přesunuta do věnného města českých královen Mělníka a Karel byl na Lokti uvězněn, aby pomocí šlechty nebyl dosazen na trůn místo krále Jana. Po smrti Viléma Zajíce z Valdeku byl znovu přemístěn na Křivoklát.[5] … Karel byl také zasnouben a posléze oženěn s královou sestřenicí Markétou, zvanou Blanka, rodem z Valois.[7]

„Karel IV. Se narodil v roce 1316[2][5][7].“

Co se týče relevance, velká většina citačních norem se řazení tohoto typu vyhýbá, nebo jej dokonce rovnou zakazuje, jelikož nelze objektivně určit, která informace má větší váhu. V případě, že citujete ověřené zdroje, jak diktuje norma, nemělo by být řazení dle aktuálnosti nebo „pravdivosti“ potřebné. 

Použité zdroje

* BROŽ, Petr a kol. Wikipedie: průvodce na cestě za informacemi. Vyd. 1. [Kralice na Hané]: Computer Media, 2010. 136 s. ISBN 978-80-7402-062-9.

* Purdue Writing Lab. (n.d.). Apa style introduction // purdue writing lab. Purdue Writing Lab. Dostupné také z: https://owl.purdue.edu/[…]/apa_style_introduction.html

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

Praha

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.07.2022 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu