Pořadí křížků a béček

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych poprosit o pořadí křížků a béček a také jejich význam.Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

přehledné uspořádání všech tónů užívaných v hudbě podle jejich výšek se nazývá tónová soustava. Základem evropské tónové soustavy je sedm tónů, které se jmenují: c,d,e,f,g,a,h. Těchto sedm tónů se v tónové soustavě několikrát opakuje v různých výškových polohách.

Od výchozího tónu c k nejbližšímu opakovanému c nacházíme osm stupňů.

Vzdálenost mezi dvěma c (mezi nižším a nejblíže vyšším) se nazývá oktáva.

Každý tón naší tónové soustavy můžeme jednou nebo dvakrát snížit nebo zvýšit. Jednoduché zvýšení označujeme v názvu tónů příponou -is, dvojité -isis. Podobně jedenoduché snížení označujeme příponou -es a dvojité snížení příponou -eses.

Tóny c,d,e,f,g,a,h se považují za základní, tóny zvýšené a snížené se souhrnně nazývají tóny odvozené nebo alterované. Snižování a zvyšování tónů se pak říká též alterace. Tóny odvozené můžeme shrnout takto:

-tóny dvakrát zvýšené: cisis, disis, eisis, fisis, aisis, hisis

(křížky)

-tóny jednou zvýšené: cis, dis, eis, fis, gis, ais, his (křížky) -tóny

základní: c,d,e,f,g,a,h, -tńy jednou snížené: ces, des, es, fes, ges, as, b

(béčka) -tóny dvakrát snížené: ceses, deses, eses, feses, geses, asas, heses

(béčka)

zdroj :Zenkl, L. : ABC hudební nauky, Praha Bärenreiter, 1999

Obor

Hudba

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.12.2008 10:24

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu