populárně naučná literatura

Text dotazu

Dobrý den, zajímalo by mě, co vše se dá zařadit do
populárně naučné literatury. Musím napsat do přihlášky na VŠ seznam přečtené
populárně naučné literatury z oboru (historie). A když se budu ptát
konkrétně, dá se do této literatury zařadit historický román? A jestliže se
zeptám úplně konkrétně, mohu do této kategorie zařadit Jarmilu Loukotkovou,
Kateřinu Tučkovou, Veiwegha s jeho Báječnými léty pod psa, Romaina Rollanda
a E. M. Remarqua? Předem děkuji za odpověď a pomoc.

Odpověď

Dobrý den,
domníváme se, že historický román nelze považovat za populárně naučnou literaturu, konkrétně ani autory, které jste v dotazu uvedla. Dle knihy Slovník literární teorie patří historický román mezi uměleckou literaturu (typ "románu"), jehož základ tvoří historická fakta a reálie, které mají evokovat obraz daného historického období - historické postavy, reálie, děje, apod. se proplétají se smyšlenými skutečnostmi. V 2. polovině 19.
století se historický román začal vyznačovat hlubším chápáním minulosti a historických skutečností (nap. Hugo - Devadesát tři; Flaubert - Salambo; u nás Winter). Ve 20. století kromě odpovědného nakládání s historickými fakty vstupuje do popředí linie kritického nebo ironického pohledu či se soustředí na osudy autentických osobností.

Oproti tomu populárně-vědecká díla patří do odborné literatury, která se vyznačuje literárním zpracováním dokumentárních materiálů, historických událostí a faktů. Odborná literatura je praktická a tomu odpovídají i stylistické prostředky. Populárně-naučná literatura má odborné téma podat co nejširšímu publiku ve srozumitelné formě. Ovšem nejedná se o beletrii.
Pojem populárně-naučná literatura také naleznete v České terminologické databázi knihovnictví a informační vědy (TDKIV, dostupná na adrese
http://aleph.nkp.cz/F/):
Populárně naučná literatura - díla s odbornou tematikou, jejichž výklad je zaměřen na čtenáře, kteří nemají speciální znalosti v příslušném oboru.

Na téže adrese naleznete také Databázi národních autorit NK ČR (AUT), kde je u Vámi uvedených autorů napsáno následující:
Jarmila Loukotková -  beletristka, autorka historických románů a próz ze současnosti, autorka divadelních, rozhlasových a televizních her, překladatelka z francouzštiny.

Kateřina Tučková - historička umění, práce z oboru, též spisovatelka, prozaička.

Michael Viewgh - Původně pedagog, nyní spisovatel.

Naopak jako autora populárně-naučné literatury z oblasti historie jsme našli např. Vojtěcha Zamarovského (popularizátor především starověku a klasické antiky); záznamy jeho knih můžete nalézt např. v České národní bibliografii (ČNB, http://aleph.nkp.cz/F/). 

Píšete, že knihy potřebujete na přihlášku na vysokou školu. Pokud ještě studujete, zkuste se obrátit na vašeho profesora dějepisu, ten by Vám jistě poradil další spisovatele.

Použitá literatura:
* PAVERA, Libor a VŠETIČKA, František. Lexikon literárních pojmů. 1. vyd.
Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. 422 s. ISBN 80-7182-124-1.

* VLAŠÍN, Štěpán, ed. Slovník literární teorie. 2., rozš. vyd. Praha:
Československý spisovatel, 1984. 465 s.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.08.2012 13:42

Veronika Marková píše:
Čtvrtek 20.08.2020 13:44
Dobré odpoledne.
Já bych ráda poprosila o jakési vodítko (na internetu je informací o knihách spoustu, ale nějak jsem stále nenašla jednoduchou odpověď na mou otázku), podle čeho zařadit správně knihu do beletrie nebo do naučné literatury. U některých knih je toto hodně sporné...

Těším se na odpověď.

Zatím pěkný zbytek dne.
PSK - admin píše:
Pátek 21.08.2020 14:39
Dobrý den,
Vámi hledané termíny jsou uvedeny např. ve wikipedii, kde naleznete i jejich základní charakteristiku.
Odborná (naučná) literatura (https://cs.wikipedia.org/wiki/Odborn%C3%A1_literatura)
Beletrie (https://cs.wikipedia.org/wiki/Beletrie)
V podstatě máte pravdu, že ne vždy je hranice mezi těmito žánry zcela zřetelná a jednoznačná.
Podrobně o dělení textů pojednávají různé učebnice, dějiny literatury, např.:
*SOCHROVÁ, Marie. Teorie literatury do dlaně. Havlíčkův Brod: Fragment, 2002. s. 10. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:5129ed30-1e3d-11e7-b650-5ef3fc9ae867
"Populárně naučná literatura (literatura faktu): žánr na hranici literatury odborné a umělecké s funkcí převážně poznávací, ale i estetickou. .."
*SOUKAL, Josef. Přehled dějin literatury. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2006. s. 100. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:034bd670-28de-11e4-90aa-005056825209
*HÁNOVÁ, Eva. Odmaturuj! z literatury 1. Brno: Didaktis, c2004. s. 194. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:b244e920-db2d-11e5-9f76-5ef3fc9bb22f
Určení o jaké dílo se jedná je podmíněno převažující funkcí, kterou dílo má. "Informativní funkce je dominantní u textů odborné literatury,... Funkce estetická je základní funkcí krásné literatury (beletrie)."
*MARTINKOVÁ, Věra. Teorie literatury 1-4. Praha: Tripolia, 2000. s. 34. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:f5a61170-0ac3-11e5-ae7e-001018b5eb5
"Populárně naučná literatura čerpá náměty z nejrůznějších oborů (lékařství, archeologie apod.). Je na hranicích mezi stylem uměleckým, odborným a publicistickým."
*PAVERA, Libor a VŠETIČKA, František. Lexikon literárních pojmů. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. s. 47. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:882bc9f0-04cf-11e4-a680-5ef3fc9bb22f
BELETRIE (z franc, belles lettres = krásné listy, přeneseně krásné písemnictví) - označení užívané pro oblast tzv. umělecké literatury, odlišující se tak oproti oblasti literatury věcné (zaměřené na poznání, popularizaci a dokumentaci). V současnosti se za beletrii zpravidla považuje umělecká próza a poezie.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu