popularizační a populární literatura

Text dotazu

V jakých publikacích mohu najít téma popularizační
a populární literatury? Jejich charakteristiku a jejich rysy?

Odpověď

Dobrý den,

v obecném smyslu tato slova znamenají

1)popularizace = 1.zpřístupňování,přibližování komu vědu, 2. zevšeobecňování odborných témat Popularizace vědy je široce používaný termín, který se objevuje často v tisku a v médiích a který zastřešuje veškeré aktivity vedoucí k rozšiřování obecného podvědomí o vědě (případně i technice), jejich metodikách, úspěších atd. Cílem popularizace je poskytnutí informací široké veřejnosti a případně se pokusit vzbudit u společnosti zájem o vědecké obory, získat pro ní další finance a potenciální vědce.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Popularizace_v%C4%9Bdy

2)populární = 1.oblíbený, známý, 2.přístupný, srozumitelný, lidový Populární literatura je spjata s moderními žánry masové komunikace (komiks, detektivka, populární píseň, televizní seriál).

Struktura žánrů populární literatury má několik příznačných prvků: dominuje v nich napínavost, zobrazování neobyčejných životních osudů a dramatických událostí s cílem pobavit čtenáře a působit na jeho city.

zdroj : K.Pala,J.Všianský : Slovník synonym Praha : Lidové noviny 1994, Google

Literaturu bychom Vám doporučili vyhledávat v bázi NKC Národní knihovny, http://www.nkp.cz , záložka Katalogy a databáze, např. :

-Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce / redigoval Vladimír Forst ... [et al.]. -- 1. vyd.. -- Praha : Academia, 1985-2008.

-Lexikon české literatury [elektronický zdroj] : nejrozsáhlejší interaktivní encyklopedie české literatury od jejích počátků až do nové doby. -- Data. -- Praha : Infinity, c1999,

katalogu University Karlovy http://www.cuni.cz , Pedagogické knihovně J.A.Komenského http://www.npkk.cz/ a Masarykově uiversitě Brno, http://www.muni.cz .

doporučené odkazy :

http://data.avcr.cz/kontakty/index.html

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_hlava

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

24.01.2011 12:42

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu