popularizace historie

Text dotazu

Jaké publikace se zabývají popularizací historie nebo metodami popularizace v dnešní době?

Odpověď

Dobrý den,
 
omlouváme se za zdržení v odpovědi – Váš dotaz od nás vyžadoval důkladnější a časově náročnější pátrání. Bohužel se nám nepodařilo najít publikaci, která by se uceleně zabývala moderními metodami popularizace historie – v této věci patrně nezbývá, než se obrátit k literatuře, která se věnuje jednotlivým oblastem popularizace a působnosti historiografie (např. otázkami vztahu historie a populární kultury, vztahu historie/ historiografie a nových médií, muzejnictvím, lokálním dějinám…).
Co se týče obecněji zaměřených publikací, našli jsme např. následující příručku:
 
Jašíková, Veronika. a kol.: Komunikace a prezentace vědy : kurz č. 11. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012.
 
Zajímavě působí i kniha esejů Eduarda Kaesera:
 
Kaeser, Eduard: Pop Science : Essays zur Wissenschaftskultur. Basel : Schwabe Verlag, 2009.
 
Dále jsme našli následující zdroje, věnované specifičtějším tématům z oblasti popularizace historie (některé z nich jsou dostupné pouze prostřednictvím licencovaných databází):
 
Turkel, William J.: Digital History Hacks: Methodology for the Infinite Archiv (dostupné z: http://digitalhistoryhacks.blogspot.cz/; blog zabývající se tematikou rekonstruování historie)
 
Beler, Alpay – Borda, Ann – Bowen, Jonathan P. – Filippini-Fantoni, Silivia: The building of online communities: An approach for learning organizations, with a particular focus on the museum sector (dostupné z: http://arxiv.org/ftp/cs/papers/0409/0409055.pdf)
 
Landsberg, Alison: Prosthetic Memory. The Transformation of American Remembrance in the Age of Mass Culture, New York: Columbia University Press, 2004 (kniha zabývající se tzv. protetickou pamětí a jejím vztahem k populární kultuře)
 
Kelly, T. Mills: „But Mine´s Better“ : Teaching History in a Remix Culture (dostupné z: http://www.societyforhistoryeducation.org/pdfs/Kelly.pdf)
 
McCalman, Iain – Pickering, Paul A. (eds.): Historical Reenactment : From Realism to the Affective Turn (Reenactment History). London : Palgrave Macmillan, 2010 (sborník věnovaný  fenoménu historických rekonstrukcí)
 
Arthur, Paul. “History in Motion: Digital Approaches to the Past.” Paper presented at the MIT Media in Transition 6 international conference, MIT, Boston, 24–26 April 2009. Accessed 18 December 2012. http://web.mit.edu/comm-forum/mit6/papers/Arthur.pdf
 
Gold, Matthew K.: Debates in the Digital Humanities. Minneapolis : University of Minnessota Press, 2012.
 
https://www.academia.edu/8936352/Source_criticism_in_140_characters_rewriting_history_on_social_networks ; http://www.martingrandjean.ch/rewriting-history-140-characters/ (konferenční prezentace a článek Martina Grandjeana o využití Twitteru pro popularizaci historiografických poznatků)
 
Olwell, Russell: Taking History Personally: How Blogs Connect Students Outside the Classroom (dostupné z: http://www.historians.org/publications-and-directories/perspectives-on-history/january-2008/taking-history-personally-how-blogs-connect-students-outside-the-classroom; článek o využití blogu ve výuce dějepisu)
 
Rosenzweig, Roy – Thelen, David: The Presence of the Past : Popular Uses of History in American Life. New York : Columbia University Press, 1998.
 
Cohen, Daniel J. – Rosenzweig, Roy: Digital History : A Guide to Gathering, Preserving, and Presenting the Past on the Web. Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2005.
 
Rosenzweig, Roy: Can History be Open Source? Wikipedia and the Future of the Past (dostupné z: http://chnm.gmu.edu/essays-on-history-new-media/essays/?essayid=42)
 
Appelcline, Shannon: Designers & Dragons. A History of the Roleplaying Game Industry. Swindon : Mongoose Publishing, 2011 (kniha věnovaná RPG hrám)
 
Kovář, Josef Jan. Popularizace archeologie a historie ve volnočasových aktivitách dětí a mládeže. In Šmidtová, R., Popelka, M., Šmolíková, M., Bureš, M.. Veřejná archeologie IV. Příspěvky z konferencí Archeologie a veřejnost 2007 a 2013. Praha: Ústav pro archeologii UK Praha a Veřejná archeologie, 2013. s. 155-163.
 
Framing public memory [online]. Tuscaloosa: University of Alabama Press, ©2004. Rhetoric, culture, and social critique [cit. 2015-06-05]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10309041.
 
Clavert, Frédéric – Noiret, Serge (eds.): L'histoire contemporaine à l'ère numérique / Contemporary History in the Digital Age. Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien : Peter Lang International Academic Publishers, 2013.
 
http://publichistorycommons.org/ (webové stránky věnované tzv. public history)
 
Bartlová, Milena (ed.). Pop history: o historické věrohodnosti románů, filmů, komiksů a počítačových her. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2003.
 
Činátl, Kamil a kol. Dějiny ve filmu: film ve výuce dějepisu. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014.
 
Činátl, Kamil. Naše české minulosti, aneb, Jak vzpomínáme. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2014.
 
Početné (především cizojazyčné) odborné publikace najdete jistě rovněž v licencované databázi Ebsco, kde můžete vyhledávat pomocí klíčových slov. S databázi Ebsco můžete pracovat na počítačích v Národní knihovně, případně po přihlášení na stránkách http://han.nkp.cz i prostřednictvím vzdáleného přístupu (přihlašovací údaje jsou stejné, jako v případě objednávání z elektronického katalogu NK).

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.05.2015 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu