poplužní dvůr

Text dotazu

Kdy se zhruba objevují první reference pořekadla "Lepší drzé čelo než poplužní dvůr" a jaký je přesný význam. Chápu "poplužní dvůr" jako statek čili dnešní farmu, ale v čem je lepší příslovečné "drzé čelo"?

Odpověď

Dobrý den,

rčení "Lepší (je) drzé čelo než poplužní dvůr" je knižní a zastaralé, ale první zmínku o tom, kdy bylo použito jsme nezjistili. Toto rčení se používá obvykle jako rada druhému nebo při negativním hodnocení jednání druhého, někdy i rezignovaně ve významu jednej, mluv drze, rázně, suverénně a dosáhneš úspěchu, prorazíš spíš než pomocí majetku; jednání a řeč svou drzostí zapůsobí a získá výhody, úspěch, postavení apod. Rčeními s opačným významem jsou např.: držet se zpátky, to nejde lámat přes koleno, hlavou zeď neprorazíš.

Spojení "drzé čelo" značí lidskou vlastnost nebo chování, jednání, postup záležící ve vyzývavě přepjaté až odpudivé a urážlivé smělosti, troufalosti.

Poplužní dvůr je výraz používaný pro bohatý a rozsáhlý statek s polnostmi.

Použité zdroje:

Slovník české frazeologie a idiomatiky: přirovnání. Praha: Academia, 1983. Str. 96.

Slovník české frazeologie a idiomatiky: výrazy neslovesné. Praha: Academia, 1988. Str. 52.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

15.04.2008 12:39

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu