Poplatky za studium po překročení 26 let

Text dotazu

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, je mi 25 a dokončil jsem bakalářské studium. Chtěl bych pokračovat na Mgr, ale zajímá mě, kdybych studoval dál prezenčně, tak zda bych po překročení 26. let platil školné, případně nějaké poplatky a kolik.
Nejsem si totiž jistý.
Za odpověď předem děkuji

Odpověď

Hezký den,

dovršení věku 26 let nemá žádný vliv na placení školného a poplatky za studium. Tzv. školné se hradí jen na soukromých školách bez ohledu na věk studenta. Zpoplatněno je pouze překročení standardní délky studia. U bakalářských oborů jde o více než 4 roky studia, u magisterských je pak možné studovat bez poplatků tři roky.

Výdaj, kterému se po dovršení 26. roku života nevyhnete, je povinnost hradit zdravotní pojištění. Stát je totiž plátcem pojistného za studenta jen do 26 let. Poté automaticky přestáváte být v registru své zdravotní pojišťovny vedeni jako osoba, za kterou je plátcem pojistného stát. Zdravotní pojištění musí v ČR platit každý občan. Tady jsou 3 možnosti, jak na to.

 

a.       Pokud při studiu nepracujete, jste vedeni jako OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů) a hradíte si každý měsíc pojištění

b.       Pokud při studiu pracujete, pojistné za vás bude odvádět zaměstnavatel.

c.       Pokud při studiu podnikáte, platíte si pojistné dle dosažených příjmů.

 

Povinnost platit zdravotní pojištění vzniká následující měsíc po měsíci, ve kterém jste měli narozeniny (např. máte-li narozeniny 5. ledna, za měsíc únor jste již povinni uhradit pojistné).

Naopak platit sociální pojištění záleží na Vašem uvážení.

Dobrou zprávou je, že mezinárodního programu Erasmus se žádná věková hranice netýká. Program mohou využít studenti jakékoli formy nebo úrovně studia bez ohledu na věk.

O něco nepříjemnější je fakt, že Vám po 26. roce zaniká nárok na studentské slevy na dopravu (například studentská sleva Českých drah). Dojíždění se Vám tedy prodraží.

Jak vidíte, český školský systém je ke starším studentům poměrně přívětivý. Ani po 26. roku života Vám žádné poplatky nebrání ponořit se do krás poznání, případně probdít noc u školní učebnice.

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

19.06.2017 00:32

Martin píše:
Úterý 18.01.2022 12:26
Dobrý den, mám ještě dotaz k této otázce. Je mi 27, bakalářské studium jsem využíval ve 20 a to jen jeden rok, poté jsem studium ukončil. Mám tedy teď ještě možnost studovat 3 roky bakalářského studia zdarma? Liší se odpovědi lidí okolo, tak se chci zeptat Vás. Děkuji
PSK - admin píše:
Čtvrtek 10.02.2022 12:58
Dobrý den,

ideální je se obrátit na fakultu, kterou chcete studovat. Nicméně podle níže uvedených příkladů lze vyvodit, že vzhledem k věku si musíte platit sociální a zdravotní pojištění, ale studovat můžete zdarma 2 roky.
https://student.finance.cz/[…]/#Studium%201
https://student.finance.cz/[…]/
Anna Vacková píše:
Úterý 13.09.2022 20:30
Dobrý den,

K tomuto mám ještě jednu otázku. Bohužel se mi nepodařilo za 4 roky řádně dokončit bakalářské studium, ztroskotala jsem bohužel na odevzdání bakalářské práce. Ráda bych ovšem titul Bc. získala. Má otázka tedy zní: kdybych se teď přihlásila znovu další rok na studium, studium bych asi znovu absolvovat nemusela, protože na TU v Liberci funguje uznávání předmětů, takže by mi asi uznali všechny předměty a šla bych pak jen k SZZ, ale na to se neptám, ptám se na to, jak by to v tomto mém případě bylo s poplatkami za studium? Musela bych platit, počítalo by se do toho i to řádně nekonečné studium?

Děkuji
PSK - admin píše:
Čtvrtek 15.09.2022 10:22
Dobrý den,

děkujeme za využití služby Ptejte se knihovny.
Z vašeho dotazu neznáme konkrétní okolnosti a detaily týkající se Vašeho studia, proto Vám můžeme poskytnout jen obecnou odpověď. Obecně platí, že vysokoškolské studium je bezplatné za podmínek dodržení standardní délky studia (bakalářský stupeň 4 roky, magisterský stupeň 3 roky). Pokud je studium delší než standardní délka, studium je většinou vysokou školou již zpoplatněno. Pokud jste studium přerušili nebo ukončili, tato doba se do výpočtu délky studiu nezapočítává. Více informací naleznete v zákonu č. 111/1998 Sb. o vysokých školách: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111.

Nápomocné jsou určitě zdroje, které již byly uvedeny v předchozím komentáři, pro jistotu je připomínáme.
O poplatcích za studium se dočtete zde: https://student.finance.cz/[…]/.
Další informace i s příklady různých studijních situací naleznete zde: https://student.finance.cz/[…]/#Studium%201.

Základní informace o podmínkách studia na Technické univerzitě v Liberci (TUL) poskytuje Studijní a zkušební řád TUL: https://doc.tul.cz/11305. Univerzitní řád ale nechává mnohé kompetence ohledně studia, uznávání kreditů apod. v rukách děkanů jednotlivých fakult a mohou se na fakultách lišit. Proto Vám určitě doporučujeme zejména konzultovat Vaši situaci se studijním oddělením Vaší fakulty nebo ústavu, kde studium probíhalo. Tam získáte určitě nejrelevantnější informace o Vašich možnostech a povinnostech spojených s nástupem na studium.

Kontakty na jednotlivé fakulty a součásti TUL naleznete zde: https://www.tul.cz/univerzita/fakulty-a-ustavy/.
Poplatky spojené se studiem na TUL: https://www.tul.cz/studenti/poplatky-spojene-se-studiem/.
Případně můžete využít možnosti univerzitního poradenství TUL: https://www.tul.cz/[…]/.
Filip píše:
Úterý 20.12.2022 12:34
Chtěl bych se zeptat, když ukončím na jedné škole bakalářské studium po třech letech( neúspěšně) a poté začnu studovat jinou školu od prváku, tak od druháku budu muset platit?
PSK - admin píše:
Pátek 23.12.2022 13:43
Dobrý den, ano, případě, že 1. bakalářské studium nebudete mít ukončené, budete si muset od 2. roku Vaše bakalářské studium na další VŠ uhradit. Bezplatné je bakalářské studium v délce 3+1 rok. Pokud byste bakalářské studium ukončil úspěšně, je možné studovat další obor opět v délce 3+1 rok. Více informací naleznete např. zde: https://student.finance.cz/[…]/.
MV píše:
Pondělí 02.01.2023 10:44
Dobrý den,
studovala jsem bakalářské studium- 4 roky,ale neukončila jsem jej. Poté jsem ještě studovala semestr na jine fakulte,ktere jsem si už studium platila. Momentálně jsem nastoupila ke studiu 5 letého magisterského studia - budu platit celé studium poplatek a nebo budu 2 roky osvobozena od poplatků?
 Děkuji
PSK - admin píše:
Pátek 06.01.2023 13:32
Odpověď na Váš dotaz jsme Vám zaslali emailem. Služba PSK
Veronika píše:
Sobota 21.01.2023 11:58
Dobrý den,
měla bych dotaz týkající se placeni studia.
Po střední škole jsem studovala magisterské studium, první ročník jsem nesplnila a dostala jsem se tedy do mezirocniku, který jsem též nedokoncila. Začala jsem tedy studovat bakalářský obor a chci se zeptat, jestli si třetí ročník budu muset už platit a nebo jestli magisterské a bakalářské studium se bere zvlášť? Děkuji za odpověď.
PSK - admin píše:
Pondělí 23.01.2023 13:17
Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Obecně platí, že vysokoškolské studium je bezplatné za podmínek dodržení standardní délky studia (bakalářský stupeň 4 roky, magisterský stupeň 3 roky). Pokud je studium delší než standardní délka, studium je většinou vysokou školou již zpoplatněno. Pokud jste studium přerušili nebo ukončili, tato doba se do výpočtu délky studia nezapočítává. Více informací naleznete v zákonu č. 111/1998 Sb. o vysokých školách: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111.

Nápomocné jsou určitě zdroje, které již byly uvedeny v předchozích komentářích. O poplatcích za studium se dočtete zde: https://student.finance.cz/[…]/.
Další informace i s příklady různých studijních situací naleznete zde: https://student.finance.cz/[…]/#Studium%201.

Zejména Vám ale určitě doporučujeme konzultovat Vaši situaci se studijním oddělením Vaší fakulty nebo ústavu, kde studujete. Tam získáte určitě nejrelevantnější informace o Vašich možnostech a povinnostech spojených se studiem.
Sara píše:
Neděle 12.02.2023 16:21
Dobrý den, měla bych také dotaz ohledně poplatku za studium na VŠ. Od roku 2018 jsem studovala na VŠ bakalářský obor. Studovala jsem standartě 3 roky a prodlužovala jsem o další rok (3+1). V srpnu 2022 jsem nesplnila 1 státnicový předmět, a tudíž jsem od sprna 2022 do ledna 2023 přerušila studium, abych neplatila poplatky. V lednu jsem se stala na 1 den studentem, abych udělala poslední zkoušku- úspěšně. Ráda bych dále studovala a narazila jsem na další bakalářský obor, tak se chci zeptat, jestli budu mít možnost studovat zdarma, anebo u mě vzniká povinnost platit školné?

Děkuji za odpověď.
PSK - admin píše:
Úterý 14.02.2023 08:26
Dobrý den, odpověď na Váš dotaz jsme zaslali emailem. Služba PSK
Denisa píše:
Pátek 17.02.2023 14:15
Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Platí se poplatky za překročenou délku studia Bc i na soukromé VŠ? Příklad : student veřejné VŠ překročil délku studia na Bc 3+1, musel by tedy za delší studium platit. Student se ale rozhodne z této školy odejít a přihlásit se na soukromou VŠ. Jsou tedy poplatky za překročení délky studia i na soukromých VŠ? Děkuji
PSK - admin píše:
Čtvrtek 23.02.2023 09:22
Dobrý den, odpověď na Váš dotaz jsme zaslali emailem. Služba PSK
Nela Bartalová píše:
Pátek 17.02.2023 16:35
Dobrý den,

mám vyčerpáno již 5 let studia. Chtěla bych ve studiu ještě pokračovat a přihlásit se na bakalářský obor. Budu v tomto případě studium platit? Je mi 25 let.
Děkuji
PSK - admin píše:
Čtvrtek 23.02.2023 09:25
Dobrý den, odpověď na Váš dotaz jsme zaslali emailem. Služba PSK
Michaela píše:
Úterý 02.05.2023 21:51
Dobrý den, mám takovou možná nestandardní otázku. Teď dokončují Mgr na verejne škole. Vše v pořádku v řádných termínech. Bakalare mám že soukromé VŠ, kde jsem si studium platila. Nicméně jsem narazila na specializaci, která by mě velmi zajímala a jedna se o bakalářský program na veřejné škole.. Takže můj dotaz, mám nárok studovat Bc na veřejné škole zdarma, i když už mám vyšší stupeň vzdělání? Svůj "nárok" na Bc 3+1 zdarma jsem nevycerpala, ale přece jen.... Není tam nějaký zádrhel? Moc děkuji Čermáková
PSK - admin píše:
Středa 03.05.2023 11:47
Dobrý den,

děkujeme za využití služby Ptejte se knihovny.
Povinnosti a práva vysokých škol a činnosti spojené s jejich provozem upravuje zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Celé znění naleznete zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111.

Při vyhledávání jsme natrefili na příspěvky v různých diskuzích, kde se také řešila tato otázka. Pro inspiraci pro Vás připojujeme odkazy na tyto diskuze, relevanci těchto zdrojů ale nemůžeme zaručovat:
https://poradna.finance.cz/[…]/
https://www.bezplatnapravni[…]ole-byl-zrusen-nebo-ne.html
https://www.emimino.cz/[…]/

Nápomocné pro Vás mohou být i následující zdroje o poplatcích i s příklady různých studijních situací: https://student.finance.cz/[…]/
https://student.finance.cz/[…]/#Studium%201.

Jelikož ale jde o specifickou situaci a kombinaci studia na soukromé a veřejné škole, netroufáme si v rámci kompetencí služby Ptejte se knihovny Vám relevantně odpovědět. Každopádně Vám doporučujeme konzultovat Vaši situaci se studijním oddělením fakulty, na které chcete studovat. Tam získáte určitě nejrelevantnější informace o Vašich možnostech a povinnostech spojených se studiem.
Natálie píše:
Středa 03.05.2023 00:07
Dobrý den, je mi 27 let a dokončila jsem Bc. i NMgr. studium (prodlužovala jsem, takže mám všechny bezplatné roky vyčerpané). Studium ale bylo ukončeno úspěšně. Kdybych teď ještě nastoupila na Mgr. studium, budu mít znovu 5+1 let zdarma? (O zdravotním pojištění vím že musím platit). Děkuji.
PSK - admin píše:
Středa 03.05.2023 11:50
Dobrý den,

děkujeme za využití služby Ptejte se knihovny.
Povinnosti a práva vysokých škol a činnosti spojené s jejich provozem upravuje zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Celé znění naleznete zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111. Dle novely tohoto zákona by se poplatky za další studium, po úspěšném ukončení předchozího studia, vybírat neměly: https://student.finance.cz/[…]/. Můžete si přečíst též odpověď na stejný dotaz z portálu „Bezplatná právní poradna“: https://www.bezplatnapravni[…]le-byl-zrusen-nebo-ne.html.

Každopádně Vám ale doporučujeme konzultovat Vaši situaci se studijním oddělením fakulty, na které chcete studovat. Tam získáte určitě nejrelevantnější informace o Vašich možnostech a povinnostech spojených se studiem.
Pavla píše:
Neděle 09.07.2023 12:04
Dobrý den,

překročila jsem na bakalářském studiu 4 roky, ale dokončila jsem jej. Když budu chtít studovat další bakalářský obor dálkově, musím studium platit? Bude mi na podzim 26 let.

Děkuji.
PSK - admin píše:
Pondělí 10.07.2023 16:29
Dobrý den,

děkujeme za využití služby Ptejte se knihovny.
Povinnosti a práva vysokých škol a činnosti spojené s jejich provozem upravuje zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. Celé znění naleznete zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111.

Při vyhledávání jsme natrefili na příspěvky v různých diskuzích, kde se také řešila tato otázka. Pro inspiraci pro Vás připojujeme odkazy na tyto diskuze, relevanci těchto zdrojů ale nemůžeme zaručovat:
https://poradna.finance.cz/[…]/
https://www.bezplatnapravni[…]ole-byl-zrusen-nebo-ne.html
https://www.emimino.cz/[…]/

Nápomocné pro Vás mohou být i následující zdroje o poplatcích i s příklady různých studijních situací: https://student.finance.cz/[…]/
https://student.finance.cz/[…]/#Studium%201.

Zejména Vám ale doporučujeme konzultovat Vaši situaci se studijním oddělením fakulty nebo ústavu, kde byste ráda začala studovat. Tam získáte určitě nejrelevantnější informace o Vašich možnostech a povinnostech spojených se studiem.
Štěpán píše:
Pondělí 17.07.2023 16:48
Dobrý den, byl jsem na bakalářském oboru 1 rok, ale neúspěšně.
Nyní jsem přestoupil na jiný obor, na stejné univerzitě.
Takže mi nyní zbývají 3 roky studia zdarma, nebo 4 roky, když jsem přestoupil na jiný obor?
Předem děkuji.
PSK - admin píše:
Úterý 18.07.2023 14:17
Dobrý den,

standardní doba studia za bakalářské studium je, jak píšete, 3+1 rok zdarma. V případě, že jste své první studium zakončil neúspěšně, pak Vám na novém studiu zbývají jen ty 3 roky i přes fakt, že studujete na stejné univerzitě. Do nového studia se vždy započítává předchozí nesplněné studium.

Případné prodlužování je normálně možné, ale v tomto případě už hrazené – poplatek se hradí vždy za každých započatých 6 měsíců studia a výše poplatku je na každé univerzitě jiná. Určitě Vám doporučujeme konzultovat Vaši situaci se studijním oddělením.

https://tatulda.cz/[…]/
https://pages.pedf.cuni.cz/[…]/
BarboraK píše:
Středa 15.11.2023 12:08
Dobrý den,
Úspěšně jsem ukončila Bc. a poté i navazující Mgr. studium (to jsem o rok prodlužovala), a ráda bych začala studovat další Bc. studium. Budu muset za toto další studium platit? Budu ke studiu pracovat na plný úvazek. Předem díky za odpověď.
PSK - admin píše:
Středa 15.11.2023 13:45
Dobrý den,

jak jsme uváděli v odpovědi na obdobný dotaz a též v komentářích, za studium na veřejné vysoké škole platit nemusíte – bez ohledu na věk. Poplatky se týkají překročení standardní doby studia. Jestliže jste svá předchozí studia řádně dokončila, máte nárok využít na splnění studijních povinností v nově započatém studiu plného počtu let (tj. u bakalářského programu 3, resp. 4 roky).

Pro více informací k této problematice doporučujeme pročíst odpovědi k souvisejícímu dotazu Ptejte se knihovny: https://www.ptejteseknihovn[…]udium-po-prekroceni-26-let.
Martin píše:
Úterý 28.11.2023 23:02
Dobrý deň, som študentom posledného ročníka magisterského štúdia a za pár dni mi bude 26 rokov. Keďže zdravotnú poisťovňu mám na Slovensku a študujem v Českej Republike tiež sa na mňa vzťahuje povinnosť platiť zdravotné poistenie ? Pretože študenti na Slovensku pokiaľ študujú prezenčnú formu štúdia do 30 rokov tuším nemusia platiť zdravotné poistenie. Poprípade by som sa chcel spýtať kto za mňa platí zdravotné poistenie keď študujem ako Slovak v ČR.
PSK - admin píše:
Středa 29.11.2023 10:33
Dobrý deň,

pokiaľ študujete formou denného štúdia a zároveň nezačnete pracovať, zdravotné poistenie na Slovensku by za Vás mal platiť štát do dovŕšenia 30 rokov. Akonáhle by ste sa zamestnali, potrebujete uzavrieť zdravotné poistenie v ČR a zároveň o tom informovať Vašu slovenskú poisťovnňu. Európsky preukaz zdravotného poistenia vydaný na Slovensku by Vám inak mal stačiť na pokrytie nevyhnutných lekárskych ošetrení aj v ČR v štátnych zdravotníckych zariadeniach. Určite ale nič nepokazíte, ak si informácie overíte aj na infolinke Vašej slovenskej ZP.

Zdroje:
https://www.vszp.sk/[…]/poradna-studenta-zdravotnom-poisteni.html
https://www.dovera.sk/[…]/zdravotne-poistenie-v-zahranici
https://europa.eu/[…]/index_sk.htm
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu