pomologická společnost

Text dotazu

Dobrý den, můj dotaz je následující - jak vznikla PS v 19. století, kdo byl u jejího vzniku, na co se zaměřovala. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

prostřednictvím digitální knihovny Kramerius (http://kramerius4.nkp.cz ) jsme k Pomologické společnosti v Čechách nalezli následující informace:

 

"V roce 1830 proto vznikla z popudu „Císařsko-královské vlastenecko hospodářské společnosti“ nová ovocnická organizace „Pomologická společnost“, jejímž úkolem bylo udržet známé osvědčené odrůdy, vyhledávat a vyzkoušet nové, správně určovat a pojmenovat odrůdy a pečovat o všestranný rozvoj ovocnictví. Měla také za cíl přispět rozvojem ovocnictví ke zlepšenému využití a výnosu zemědělské půdy. Následně vznikaly v Čechách „Štěpařské odbočky“ a na Moravě „Štěpařské jednoty“. Je nutné zdůraznit, že samotná rakouská vláda podporovala tyto snahy o rozvoj ovocnictví. V tomto směru byli vedeni i žáci na venkovských školách."

SALAŠ, Petr a LUŽNÝ, Jan. Stručná historie zahradnictví I. Vyd. 1. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2006. 91 s. ISBN 80-7157-996-3. (str. 7)

 

"Roku 1830 vznikla na podnět C. k. vlastenecko-hospodářské společnosti Pomologická společnost, jejímž úkolem bylo udržet známé osvědčené odrůdy, vyhledat a vyzkoušet nové, správně určit a pojmenovat odrůdy a pečovat o všeobecné rozšíření a pozdvižení kultury ovoce a tím přispět k zlepšení výnosu půdy. V Čechách vznikly Štěpařské odbočky, na Moravě Štěpařská jednota, která rozdala r. 1835 10.677 roubů. 'Vydáváním poučných spisů se snažila vzbuditi lásku ke stromům a zájem o ovocné zahrady. Byl to výsledek snah, které již v době osvícenské vznikly v rakouském soustátí a které byly částečně výsledkem bídného stavu financí celé monarchie. Šlo o to docílit zvýšení výnosu zemědělství a jedním z pramenů finančních mělo býti ovocnictví. Odtud plynula péče vlády v době Marie Terezie a Josefa II. o ovocnictví. Práce Skřivánkovy, Teplého a Rösslerovy byly dozvukem osvícenství a je pozoruhodné, že v jejich knihách není ani stopy po pověrečnosti, která ještě před nedávnem (1750) bujela v zemědělských spisech a domácích rádcích.

První starostí Pomologické společnosti bylo získati vhodný pozemek a zásobu matečných stromů. K tomu se zdál býti po smrti děkana Rösslera velmi vhodným jeho sad, který byl společností vskutku zakoupen. Ale po několika letech se objevilo, že v době mezi smrtí Rösslerovou a koupí jeho sadu Pomologickou společností ovocný jeho sortiment se dostal do velkého nepořádku, takže ho nebylo možno k svrchu zmíněným účelům spolehlivě užíti. Proto nabídl společnosti své školky v Doksanech svob. pán Jan Aehrenthal, jehož sortiment pocházel přímo od vynikajících pomologů Diela, Liegela a Baumannů.

Jednatelem společnosti byl prof. Josef Lumbe, sám majitel zahrad v Praze (dodnes se udrželo jméno Lumbeovy zahrady) a pěstitel ovocných stromů. Rakouská vláda se obrátila na společnost, aby poučovala venkovský lid o pěstování ovocných stromů, vzbuzovala v něm lásku a horlivost v péči o stromy, dále aby spolupůsobila při zakládání okresních a místních štěpnic. Byly pořádány výstavy ovoce, na př. r. 1835 slavná, bohatstvím vystavených odrůd vynikající výstava na Kozačce. Společnost se přímo účastnila vyučování, a to zvláště budoucích učitelů na venkovských školách. Skutečně se některé venkovské školy staly semeništěm pokroku ovocnářství."

(Zdroj: NĚMEC, Bohumil. Dějiny ovocnictví. 1. vyd. Praha: ČSAV, 1955. 277, [4] s., [16] s. obr. příl. Ovocnická edice. [Práce] Čs. akademie věd. Sekce biologická.str.129 - 130)

 

 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.10.2017 17:38

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu