Pomoc v hmotné nouzi

Text dotazu

Jaké jsou možnosti finanční pomoci po dobu dlouhodobé nezaměstnanosti.

Odpověď

Dobrý den,

Váš dotaz spadá do právní oblasti, bylo by lepší konzultovat ho s právníky; služba  Ptejte se knihovny právní dotazy nezodpovídá, je potřeba  obrátit se na některou z právních poraden, kde je většinou možno konzultovat i text zákona. Najdete je pod různými hesly a odkazy (např. zákony, právní poradny, sbírka zákonů, portál veřejné správy, Večerní škola práva - poradna: informace z různých právních oblastí) ve vyhledávačích na internetu.  Dotaz by Vám mohli spíše zodpovědět  v knihovně Právnické fakulty Univerzity Karlovy http://knihovna.prf.cuni.cz/

.

Doporučujeme obrátit se i na Ministerstvo práce a sociálních věcí, viz odkaz níže, z jehož stránek čerpáme:

http://www.mpsv.cz/cs/11852

.

Životní a existenční minimum od 1. 1. 2012

• Životní a existenční minimum je upraveno zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění.

• Částky životního a existenčního minima platné od 1. 1. 2012 jsou stanoveny nařízením vlády č. 409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima.

Náklady na bydlení

• Životní minimum ani existenční minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení.

• Ochrana v oblasti bydlení je řešena v rámci systému státní sociální podpory poskytováním příspěvku na bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi doplatkem na bydlení.

Částky životního minima platné od 1. ledna 2012 v Kč za měsíc

Pro jednotlivce          3410

Částka existenčního minima platná od 1. ledna 2012 v Kč za měsíc

existenční minimum   2200

Definice životního a existenčního minima

• Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.

• Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Tento institut byl vedle životního minima zaveden z důvodu větší motivace pro dospělé osoby v hmotné nouzi. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let.

Informace a žádosti:

Žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory se podávají na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu občana.

Pracovníci příslušných kontaktních pracovišť poskytnou všechny potřebné informace.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

tel.: +420-221921111, fax: +420-224918391

e-mail: viz elektronická podatelna

Ze zdrojů, které má k dispozici Národní knihovna ČR ve svém katalogu na www.nkp.cz

, katalogy a databáze, elektronický katalog, báze NKC, můžeme doporučit několik knih, které obsahují některé užitečné rady:

HATÁK, Václav, HANÁKOVÁ, Věra. Domácí právník. První pomoc v oblasti práva. Pardubice: Mayday spol., 2008. ISBN 978-80-86986-34-0.

Průvodce oblastí zaměstnanosti v období hospodářské recese. Praha: BMSS-Start, 2009. ISBN 978-80-86140-56-8.

Slabikář finanční gramotnosti. Učebnice základních 7 modulů finanční gramotnosti. Praha: Cofet, 2009. ISBN 80-254-4207-4.

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.12.2012 11:49

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu