Pomník, památník, památka

Text dotazu

Dobrý den, zajímalo by mne, jaký je rozdíl mezi
pojmy památník, pomník a památka.

Odpověď

Dobrý den,

v muzeologii označuje termínem "památník" architektonické monumentální dílo se sochařskou výzdobou (popřípadě i interiérovou), vytvořené záměrně na památku významné osobnosti nebo události. Pomník má podobnou funkci, ale menší rozměry. V obecném pojetí mají tato slova několik významu, z nichž některé jsou synonymní (památník: 1. kniha, do níž se zapisují známí a přátele na památku; 2. pomník, sloup, kamen, postavený na památku nějaké osobnosti nebo události; 3. pamětní spis, sborník; 4. věc o něčem připomínající; pomník: 1.
sochařské nebo stavitelské dílo určené památce osobnosti nebo události; 2.
věc, která připomíná památku něčeho nebo někoho).
"Muzejní památník" je pak vžité označení pro muzejní zařízení místního významu, které popularizuje život a dílo významné osobnosti, událost širšího významu spjatou s daným objektem nebo lokalitou apod., dále také pamětní síň nebo rodný dům osobnosti.

Označením "kulturní památka" rozumíme významný doklad k vývoji projevu tvůrčích schopnosti člověka nebo výrazu vztahu k určitému jevu v případě, že výtvor má takovou hodnotu, aby jeho funkční uplatnění v současném životě i uchování budoucím generacím bylo celospolečenským zájmem. V obecnějším významu používáme toto slovo na označení pamětihodnosti.

Zdroje:

Beneš, J.: Muzeologický slovník. Praha: Národní muzeum - Ústřední muzeologický kabinet, 1978.

Příruční slovník jazyka českého. Praha: Státní nakladatelství : Školní nakladatelství : SPN, 1935-1957.

Obor

Umění, architektura, muzeologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.09.2011 13:17

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu