Poměr potenciální a skutečné těžby nerostného bohaství ve státech sahary a sahelu

Text dotazu

Dobrý den, velmi by mě zajímalo, jaký je poměr potenciální a skutečné těžby nerostného bohaství ve státech sahary a sahelu. Respektive kde mohu na toto téma najít nějaké smysluplné informace? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,
literatury k danému tématu není příliš mnoho. V českém jazyce vyšla například následující publikace:
* KVÁČA, Vladimír, KNOTKOVÁ, Vladimíra a KOCHAN, Jan. Ropné zásoby v subsaharské Africe: a jejich vliv na utváření světové politiky. V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2009. 268 s. Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-7399-870-7.
Kromě výše uvedené je v Národní knihovně ČR dostupná také statistická ročenka:
* Africa yearbook [elektronický zdroj]. Volume 6 : politics, economy and society south of the Sahara in 2009 / edited by Andreas Mehler, Henning Melber, Klaas van Walraven.. -- Leiden ; Boston : Brill, 2010

Obecněji s tématem zabývá kniha:
* Majerová, Ingrid. Rozvojové ekonomiky. Vyd. 1. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2008. 170 s. ISBN 978-80-7248-459-1.

Pro dohledání další relevantní literatury na území ČR můžete použít následující katalogy a databáze:
* Online katalog Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc
* Naskenované katalogy NK ČR: http://katif.nkp.cz
* Souborný katalog ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc
* Jednotná informační brána: http://www.jib.cz

Více informací k tématu ovšem naleznete v zahraničních zdrojích. K dohledání  vhodné zahraniční literatury k tématu je vhodný souborný světový katalog -WorldCat OCLC: www.worldcat.org.  Využít můžete i vyhledávač Google Books: http://books.google.cz/ Zahraniční články k tématu je možné dohledat prostřednictvím online licencovaných databázích knihoven (v Národní knihovně ČR jsou dostupné databáze viz http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3=104 ) Volně dostupné jsou článkové databáze portálu JIB (http://www.jib.cz - zahraniční články, zahraniční články - licencované)a databáze Google Scholar (http://scholar.google.cz/).

Ověřit fyzickou dostupnost konkrétní knihy či časopisu na území ČR můžete prostřednictvím Souborného katalogu ČR (http://aleph.nkp.cz/F/cze/skc), Souborného katalogu ČR - seriály (http://aleph.nkp.cz/F/cze/skcp) a Jednotné informační brány (http://www.jib.cz).

Vybrané články a knihy z výše uvedených zdrojů:
články (databáze EBCSO):
* SOUSTELLE, Jacques. THE WEALTH OF THE SAHARA. Foreign Affairs. 1959, roč. 37, č. 4, s. 626-636. ISSN 00157120.
* OIL AND GAS: Libya. Africa Research Bulletin: Economic, Financial & Technical Series. 2005, roč. 42, č. 10, s. 16734-16734. ISSN 00019852.

Knihy (OCLC)
* African Development Report 2007: Natural Resources for Sustainable Development in Africa. Oxford: Published for the African Development Bank by Oxford University Press, 2007. Print.
*  African Mines Handbook. Johannesburg: Brooke Pattrick Publications, 2000. Print.

Zasíláme Vám též internetové odkazy u kterých předpokládáme, že obsahují informace a statistiky o těžbě nerostného bohatství ve státech Sahary a Sahelu :
http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=384
http://cs.wikipedia.org/wiki/OPEC
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ropa
http://www.ropa.cz/
http://www.zemepis.com/opec.php
http://www.europskaunia.sk/oapec
http://www.zemepis.com/afrika.php
http://cs.wikipedia.org/wiki/Afrika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Liga_arabsk%C3%BDch_st%C3%A1t%C5%AF

Poušť Sahara odděluje Severní Afriku od zbytku afrického kontinentu.
Sahel je název krajinného typu v Africe na jižním okraji Sahary. Sahel se táhne napříč severní Afrikou podél 13. rovnoběžky a odděluje Saharskou poušť od afrických tropických pralesů; je to pás semiaridních travnatých pastvin.
Největší světové zásoby fosfátů se nachází právě na území Maroka (dle Marockého tisku až 75 % celkových světových zásob s odhadem na 60 mld. t). V exportu fosfátů je Maroko na prvním místě na světě (celkem zaujímá jednu třetinu světového trhu se surovými fosfáty), zatímco v těžbě je na třetím místě za USA a Ruskem, neboť bohaté zásoby nejsou zatím plně využívány (v roce 2004 bylo vytěženo 25,4 mil. t fosfátů). Jsou zde i ložiska železné rudy, stříbra, olova a mědi. Na severu se též hojně nachází ložiska ropy.
Zdroj :
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sahara
http://www.zemepis.eu/informace-o-africe.p258.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1padn%C3%AD_Sahara#T.C4.9B.C5.BEba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Maroko#T.C4.9B.C5.BEebn.C3.AD_pr.C5.AFmysl

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

03.01.2013 11:28

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu