polská příjmení

Text dotazu

Dobrý den, měli lidé s polským příjmením během 20. století důvod změnit si své jméno na jeho českou variantu? (z Brąclika na Brunclíka, oblast Severní Morava)
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

k Vašemu dotazu se vztahuje např. článek "K Vývoji příjmení u Čechů v prvních poválečných letech" (MATÚŠOVÁ, J., Naše řeč. roč. 86 (2003), č. 5. - http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7747 ),kde se mimo jiné uvádí:

 

"Další skupinu českých příjmení zapsaných cizím pravopisem představovaly formy polonizované, které se mohly vyskytnout v jazykově smíšených oblastech Slezska a u reemigrantů z Polska (Česelský - Cieszelski, Jančíková - Jancik[11]).Výnos k provádění změn příjmení z roku 1946 se o polských zápisech českých příjmení výslovně nezmiňuje, poukazuje obecně na potřebu "očisty" českých příjmení od cizích jazykových rysů, zvl. německých a maďarských[12]. Mezi uvedenými příklady příjmení však nelze ani jednu formu považovat za pomaďarštěnou, naopak některé podoby příjmení je třeba hodnotit jako polonizované (Waszyczek, Kocyan). Je zřejmé, že jazyková stránka příjmení úředníkům nebyla zcela jasná a že pravopis polský a maďarský v jejich představách do značné míry splýval. Neméně pozoruhodné je, že se v jednom z dokumentů mezi "zkomolenými, obzvláště typicky česky znějícími" jmény u reemigrantů z Polska uvádí příjmení Szpryngl - Špringl[13]. Česká pravopisná podoba příjmení v tomto případě překryla vlastní německý původ jména (Springel), což se právě v poválečném období jeví jako značně paradoxní.

Na okraj lze uvést, že se doporučovalo vyhovovat i žádostem o pravopisné počeštění příjmení z jiných slovanských jazyků, např. Szcotka, Mikolajczyk, Frankiewicz, Hawryluk aj.[14]"

 

Další články, které se vztahují k danému tématu:

*Kappová, Miloslava.Začlenění cizích ženských příjmení do češtiny. Naše řeč, ročník 64 (1981), číslo 2: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=6237

* Beneš, Josef. Jaké české příjmení si vybrali?. Naše řeč, ročník 30 (1946), číslo 4-5: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=3960

Pro více informací o vývoji a počešťování cizích jmen na našem území můžete kontaktovat Jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk český AV ČR: http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna

 

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

03.06.2013 12:50

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu