Polovodiče a supravodiče

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, v jaké literatuře najdu informace o elementárních polovodičích a vysokoteplotních supravodičích.

Odpověď

Dobrý den, předem bychom se rádi omluvili za opožděnou odpověď. Tematice elementárních polovodičů se bohužel přímo žádná publikace nevěnuje. Domníváme se však, že byste určité informace mohla získat z obecněji zaměřených dokumentů, které jsme vyhledali v elektronickém katalogu NK ČR - báze NKC
(http://sigma.nkp.cz/cze/nkc):
 
1) ZUKERSTEIN, Jaroslav. Elektrotechnika I : polovodiče. V Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 1995. 45 s. : il. ; 21 cm. (Skripta). ISBN 80-7044-114-3 (brož.)
 
2) ŠANDERA, Josef. Fyzika a technologie elektrotechnických materiálů : Polovodičové materiály : Určeno pro posl. elektrotechn. fak. Praha : SNTL, 1971. 96 s. ; 4°
 
3) ŠIROKÝ, Karel. Fyzika polovodičů : určeno pro posl. fak. chemicko-inženýrské. Praha : MON, 1988 (TZ 52). 160 s. : obr., grafy ; 29 cm
 
4) DRÁPAL, Stanislav. Materiály a technologie I : Určeno pro stud. fak. elektrotechn. Praha : ČVUT, 1990. 163 s. : obr., tb. ; 29 cm
 
5) BENDA, Vítězslav. Struktura a vlastnosti materiálu. [Díl] 2, Polovodiče : určeno pro stud. fak. elektrotechn. Praha : ČVUT, 1989 (Šumperk : MTZ 13). 158 s. :tb., grafy ; 29 cm

6) HÜTTEL, Ivan. Technologie materiálů pro elektroniku a optoelektroniku. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. 200 s.: il. ; 29 cm. ISBN 80-7080-387-8 (brož.)
 
7) KLIER, Emanuel. Polovodiče. Praha : SPN, 1962. 77, [2] s. ; 8°.  

 
8) HELMAR, Frank. Fyzika a technika polovodičů : celost. vysokošk. učebnice pro vys. školy techn., stud. obor. Praha : SNTL, 1990 (Brno : Tisk 1). 283 s. : obr., grafy ; 24 cm. ISBN 80-03-00401-2 (Váz.) : 30 Kčs
 
9) PIŠTORA, Jaromír. Elektronické prvky. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Institut fyziky, 2000. 271 s. : il. ; 30 cm. ISBN 80-7078-946-8 (brož.)
 
10) ŠESTÁK, Jaroslav et al. Speciální technologie a materiály. Praha : cademia, 1993 (Praha : Polygrafia). 688 s. : obr., fotogr., tab., grafy ; 25 cm. ISBN 80-200-0148-4 (váz.)
 
Nějaké materiály je možné nalézt i na internetu:
* http://storms.wz.cz/elektrotechnologie_polovodice.htm
* http://www.cvut.cz/pracoviste/odbor-rozvoje/dokumenty/hab_inaug/hp/2005/hp2005-12.pdf  
 
K vysokoteplotním supravodičům se vztahují následující publikace (opět z báze NKC):
 
1) VOVES, Jan; KODEŠ, Jiří. Elektronické součástky nové generace. Praha : Grada, 1995. 150 s. : obr., tab., grafy, schémata ; 21 cm. ISBN 80-7169-142-9
 
2) CESNAK, Ladislav. Využitie supravodivosti vo vede a v technike. Praha : SNTL, 1976. 53, [1] s. ; 8°
 
3) HODINÁŘOVÁ, Jana. Vysokoteplotní supravodivost - dosavadní vývoj a perspektivy aplikace : Prognostická studie. Praha : ÚVTEI, 1988. 42 s. ; 29 cm.
 
Případně články z databáze ANL - Články v českých časopisech, novinách a sobrnících (http://sigma.nkp.cz/cze/anl):
 
4) DANIŠ, Stanislav. 9=devět let vysokoteplotní supravodivosti. In: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. ISSN 0032-2423. Roč. 41, č. 4 (1996), s. 197-214
 
5) SMRČKOVÁ, Olga; SÝKOROVÁ, Dagmar. Současné trendy výzkumu vysokoteplotních supravodičů. In: Chemické listy. -- ISSN 0009-2770. Roč. 87, 9a (1993), s. 62
 
Více informací je však dostupných na internetu:
* http://www.otevrena-veda.cz/ov/users/Image/default/C1Kurzy/Fyzika/15jirsa.pdf
* http://www.aldebaran.cz/bulletin/2004_36_hts.html
* http://cs.wikipedia.org/wiki/Supravodivost#Vysokoteplotn.C3.AD_supravodivost
* http://scienceworld.cz/fyzika/strucna-historie-supravodivosti-1680
* http://www.supravodice.zcu.cz/index5.html
 
Další dokumenty k tématu by bylo možné získat pomocí oborově zaměřených zdrojů, např. katalog knihoven ČVUT
(http://knihovny.cvut.cz/infzdroje/katalogy.html) nebo katalog Ústřední knihovny Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (http://knihovna.vscht.cz/).

Obor

Technika, technologie, inženýrství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.04.2009 14:49

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu