Polonéza

Text dotazu

Prosím kdo psal polonézy, vhodné k předtančení na ples?

Odpověď

K Vašemu dotazu uvádíme pro doplnění :
polonéza je označení pro polský národní tanec ve 3/4 taktu, slavnostního rázu, od 17. století to je oblíbený společenský tanec šlechty. Vznikl ze starého lidového tance zv. chodzony.
Francouzský název polonaise souvisí spíše s dvorskými slavnostmi, a to jednak na polském území a jednak v cizině (Francie, Španělsko, Švédsko, Německo).
Za nejstarší známou polonézu se pokládá koleda "W zlobie lezy" z počátku 17. století. Od pol. 18. stol. se polonéza ustavuje jako oblíbený instrumentální žánr. M.K. Ogiňski vytváří na 20 klavírních polonéz, J.Kozlowski komponoval velký počet orchestrálních polonéz a skladby tohoto typu se objevují i u Chopinových učitelů J.Elsnera a V.Živného (původem Čech). Samostatné polonézy i polonézové části , orchestrální či divadelní psali hojně skladatelé jako L.v. Beethoven, C.M.Weber, F.Schubert, R. Schumann, F.List, P.I.Čajkovsji. Největší rozkvět zaznamenala polonéza v období romantismu : vrcholné umělecké stylizace dosáhla v klavírní tvorbě F. Chopina, na nějž navázal S.Maniuszko. Virtuózní houslové polonézy psal v 19. st. i pražský rodák J.V.Kalivoda, F.Laub, ad. Od sklonku 19. století je útvar polonézy aktualizován buď jako taneční skladba, nebo jako poslechový kus populárního určení.

Obor

Hudba

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

31.01.2008 10:27

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu