polní mistři, ovčáci

Text dotazu

Dobrý den,
dočetla jsem se že: "Vážnost profese byla stvrzena, když r. 1704 císař Leopold I. nařídil, že ovčáci mají být považováni za "počestné" a jejich děti se smějí učit řemeslu. (AS) Zdroj: https://sites.google.com/site/mlynarsti/ovcaci

Můžete mi pomoci s vysvětlením, co toto prohlášení vlastně obsahovalo a co znamenalo?
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

 

slova z nařízení císaře Leopolda I. souvisí s obecně přijímaným obrazem ovčáků ve společnosti v době raného novověku. Ovčáci totiž patřili do skupiny obyvatelstva, kterou moderní historiografie označila za "lidi na okraji". Do tohoto okruhu spadali lidé, kteří nebyli považováni za zcela počestné. Čest byla výsostným atributem každého člověka a nesměla být nijak zpochybněna. Pokud k tomu došlo, každý se téměř všemi prostředky snažil svou poctivost a pověst zachovat bez poskvrny, případně setřást či vyvrátit jakékoli obvinění.

Vedle ovčáků se do skupiny lidí na okraji počítají například kati, pohodní nebo lazebníci. Tito lidé byli sice pro společnost potřebnými a vyhledávanými (např. pro jejich medicínské znalosti), avšak z titulu svého povolání byli stigmatizováni. Konkrétně ovčáci se často skrze své léčitelské schopností zvířat potažmo lidí podezírali z čarodějnictví. Vadil hlavně fakt, že se dostávali do kontaktu nemocnými nebo mrtvými zvířaty. Ovčáci sami přiživovali svou nedobrou pověst kriminálními činy - především krádežemi. Nedůvěru u usedlých vesničanů a měšťanů pak vzbuzoval nestálý způsob života ovčáků.  Nepočestnost se pojila s prací, kterou ovčáci občas vykonávali z pověření vrchnosti místo pohodných, někde dokonce tuto činnost vykonávali i oficiálně. Tím se jednoduchou optikou v podstatě  stíral rozdíl mezi oběma povoláními.

Vrchnosti od 16. století zakazovaly pohlížet na tato řemesla jako na nečestná. Ve skutečnosti ne každý ovčák nebo mlynář platil za nepočestného, tj. byl vyloučen z počestného řemesla. Toto difamování občas sloužilo i jako nástroj konkurenčního boje - obvinění z nepočestnosti mohlo snadno zlikvidovat nepříjemnou konkurenci.

Leopold I. tedy nařídil, aby se na ovčáky pohlíželo bez předsudků a odebral z nich ono "stigma" nečestnosti tím, že  povolil jejich dětem učit i jinému povolání, než jen ovčáctví.

Použité zdroje

DÜLMEN, Richard van. Bezectní lidé: o katech, děvkách a mlynářích: nepočestnost a sociální izolace v raném novověku. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2003. 107 s. Bod. ISBN 80-86569-43-8.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.02.2018 21:37

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu