politika ČR v EU

Text dotazu

čr vRole a především politika České Republiky v Evropské unii. (i anglické zdroje, téma: Role of Czech republic acording to common foreign security and policy within European Union)

Odpověď

Dobrý den,

dokumentů k tématu Česká republika a Evropská unie je poměrně velké množství. Dokumenty se však z části zabývají tím, jak Česká republika přijímá zákony, vyhlášky a obecně politiku EU, jak ji to ovlivňuje atd. Z výsledků vyhledávání je tedy nutné vybírat ty dokumenty, které svým popisem spíše odpovídají vašemu tématu. K jejich dohledání Vám doporučujeme využít volně dostupné katalogy na adrese http://aleph.nkp.cz/F, především Souborný katalog ČR, katalog Národní knihovny (báze NKC) a pro dohlední českých článků od r. 1991 bázi ANL - Články v českých novinách, časopisech a sbornících.

Ukázkou Vám uvádíme příklady některých vyhledaných publikací ze Souborného katalogu ČR a článkové bibliografie ANL:

* Marek, Dan a Baun, Michael J. The Czech Republic and the European Union. London: Routledge, C2010. xvii, 201 s. Europe and the nation state; 13. ISBN 978-0-415-46097-2.

* Plchová, Božena, Abrhám, Josef a Helísek, Mojmír. Česká republika a EU: ekonomika - měna - hospodářská politika. 1. vyd. Praha: Krigl, 2010. 206 s. ISBN 978-80-86912-39-4.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201005/contents/nkc20102096221_1.pdf

* Mansfeldová, Zdenka, ed. a Kroupa, Aleš, ed. Proměny reprezentace zájmů po vstupu do Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. 274 s. Studie; sv. 50. ISBN 978-80-86429-88-5.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200809/contents/nkc20081809119_1.pdf

* Dočkal, Vít, ed. et al. Česká politika v Evropské unii: evropský integrační proces a zájmy České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2006. 216 s. Sborníky; sv. č. 29. ISBN 80-210-4076-9.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200612/contents/nkc20061695499_1.pdf

* Benešová, Tereza. Působení českých samosprávných celků v EU [rukopis]. 2006. 40 l. Bakalářská práce (Bc.)--Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2006. Dostupné na WWW: http://is.muni.cz/th/76707/fss_b/

Články z báze ANL:

* Drulák, Petr. České chování v EU je ostudné. Profit, 2012, 23(6), s. 20-21. ISSN 1805-2592.

* Koubová, Kateřina. Česko vneslo do Unie nový vítr. Mladá fronta Dnes - Praha, 2009, 20(152). Česko v čele EU, s. E/[1]. ISSN 1210-1168.

* Kubáček, Jan. Česká strategie v Evropské unii. Mezinárodní politika, 2004, 28(2), s. 19-20. ISSN 0543-7962. Dostupné také z: http://www.iir.cz/upload/MP/MPArchive/2004/MP022004.pdf

Pro vyhledávání jsme využili klíčová slova Česko (resp. Česká republika), Evropská unie, politika apod. Dokumenty se z části zabývají tím, jak Česká republika přijímá zákony, vyhlášky a obecně politiku EU, jak ji to ovlivňuje atd. Z výsledků vyhledávání je tedy nutné vybírat ty dokumenty, které svým popisem spíše odpovídají vašemu tématu.

Pro dohledání článků ze zahraničních periodik, především odborných časopisů, je možné využít licencované online databáze. Pro lepší přehled o těchto zdrojích se můžete podívat na zdroje dostupné pro uživatele NK ČR na adrese http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju; pokud jste studentem vysoké školy, zeptejte se ve vaší knihovně na dostupnost těchto zdrojů, vysoké školy je pro své studenty a zaměstnance velmi často nakupují. Zároveň byste inspiraci mohl načerpat v již obhájených vysokoškolských prací ostatních studentů - Exempláře bakalářských a diplomových prací by také měly být ve vysokoškolské knihovně, příp. i repositáři vysoké školy.

Zajímavým zdrojem pro hledání dokumentů by pro Vás také mohla být oborová brána pro mezinárodní vztahy (brána IReL) http://irel.jib.cz/, případně obecně zaměřená Jednotná informační brána www.jib.cz

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

04.03.2014 17:47

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu