"politický komentář"

Text dotazu

Dobrý den,
potřebovala bych definici - co je politický komentář (co je jeho obsahem,
jakou má formu, atd.).
Předem Vám děkuji!

Odpověď

Dobrý den,

bohužel, definici "politického komentáře" se nám nepodařilo v knihách o publicistických žánrech a žurnalistických stylech dohledat. Všude je vysvětlen pouze pojem "komentář", s tím, že pokud má být odborný, je nezbytná specializace na konkrétní obor. Politický komentář se specializuje na politické záležitosti, jeho autor by měl být v této oblasti erudovaný.

Definice komentáře uvedená v Encyklopedii praktické žurnalistiky:

"komentář ( lat. commentarius = zápis, záznam, deník, souvislé poznámky, vysvětlivky ) - 1.v tištěné podobě druh článku, jenž vznikl z komentované zprávy a poznámky k událostem a vychází ze známých faktů, jevů nebo myšlenek, které dává do souvislostí, odhaluje pozadí, příčiny i důsledky, připojuje subjektivní pohled. Pokud má být komentář zasvěcený, předpokládá specializaci v oboru a široké zdrojové zázemí. Stejně jako článek může užívat statistických údajů, jeho specifikum je však v nápadu, zpracování, použití neotřelých jazykových prostředků a možném pointování. Český komentář je od svého vzniku v devatenáctém století polemický a politický až satirický, což je dáno okolnostmi jeho vzniku a vývoje v rámci Rakouska-Uherska; je výrazně autorský (včetně možného použití ich formy), uplatňuje se jak v denním tisku, tak časopisech, zařazován je do pravidelné rubriky nebo komentovaných, názorových stran oddělených od stran zpravodajských. Komentář se užívá i v dalších mediích; 2. základní žánr rozhlasové analytické, racionální publicistiky, jehož cílem je vysvětlit a zhodnotit z různých úhlů pohledu aktuální sociální jev nebo problém, zaujmout k němu stanovisko, eventuálně získat posluchače pro nějaký názor.

Základem komentáře jsou jasná fakta, jež komentátor hodnotí, analyzuje a zařazuje do logických vztahů a souvislostí, a argumentace opírající se o rozbor příčin a následků komentovaného jevu. Specifickými znaky rozhlasového komentáře jsou jeho aktuálnost, využívání autentických zvukových dokumentů a autorský přednes. Závěry a náměty na řešení problému jsou uvedeny buď přím v komentáři, nebo si je může na základě logické argumentace utvořit posluchač sám. Ve vývoji analytické publicistiky se vyčlenilo několik typů komentáře, které lze klasifikovat podle tématického zaměření (vnitropolitický, zahraničněpolitický, ekonomický, sportovní ad.), časové frekvence (komentář dne, týdne), způsobu interpretace (autorský) a další."

Zdroj: Encyklopedie praktické žurnalistiky. 1. vyd. Praha : Libri, 1999. ISBN 80-85983-76-1. s.91.

Definice "komentáře" naleznete také v publikacích (např.):

* BARTOŠEK, Jaroslav. Zpravodajství a publicistika. 2., přeprac. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. ISBN 80-244-0236-X

* VERNER, Pavel. Zpravodajství a publicistika. 1.vyd. Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2007. ISBN 978-80-86723-37-2

* ŠTORKÁN, Karel. Publicistické žánry. 1. vyd. Praha : Novinář, 1980

Další publikace můžete dohledat v Online katalogu Národní knihovny:

http://sigma.nkp.cz/cze/nkc,

Souborném katalogu ČR:

http://sigma.nkp.cz/F/cze/skc  

nebo České národní bibliografii:

http://sigma.nkp.cz/cze/cnb.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.05.2008 12:27

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu