Politicko-hospodářský vývoj posledních 20 let

Text dotazu

Dobrý den,
potřebovala bych poradit s literaturou týkající se tématu diplomové práce na
téma: Politicko-hospodářský vývoj posledních 20.let ve vybraných zemí Evropy
- ČR, Řecko, Španělsko, Irsko.
Předem moc děkuji za Vaši odpověď.

Odpověď

Dobrý den,
pro vyhledání literatury k Vašemu dotazu prosím využijte zdroje, které jsme Vám již doporučili v  odpovědi k Vašemu minulému dotazu týkajícímu se zaměstnanosti ve výše uvedených zemích. Oba dotazy jsou z oblasti společenských věd, zaměřeny víceméně podobným směrem, nejsme schopni Vám již další zdroje pro vyhledávání nabídnout.

Znovu uvádíme přehled katalogů a databází, ve kterých můžete vyhledávat, podrobnosti naleznete v naší minulé zprávě, zbytečně bychom informace duplikovali. Pokud ji již nemáte k dispozici, dotaz s odpovědí je také uložen v archivu služby Ptejte se knihovny -
http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2010/komparace-zamestnanosti-
ve-vybranych-zemich-evropy/.
 
Pro vyhledávání českých i zahraničních publikací tedy můžete využít elektronický katalog NK ČR (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc), dotaz lze zadat od pole předmět, kombinace klíčových slov: vývoj? and irsko, politi? and irsko, hospodář? and irsko atd. Znaménko "?" umožňuje pravostranné rozšíření výrazů o libovolný počet znaků, výsledky vyhledávání je možné omezit určitým rokem vydání, jazykem apod. Mezi vyhledanými záznamy se mohou objevit i elektronické knihy z kolekce ebrary Academic Complete (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3#ebrary), pro
přístup k plnému textu je nutné být registrovaným uživatelem NK ČR.    

Jako příklad uvádíme několik záznamů nalezených dokumentů:

 * KIRBY, Peadar. Explaining Ireland's development : economic growth with weakening welfare / Peadar Kirby. -- Geneva : UNRISD, 2008. -- ix, 49 s. ; 30 cm. -- (Social policy and development = Política social y desarollo = Politique sociale et développement, ISSN 1020-8208 ; paper no. 37)

 * hospodářská politika -- Irsko -- 20.-21. stol.

 * sociální politika -- Irsko -- 20.-21. stol.

 * Irsko -- hospodářské poměry -- 20.-21. stol. * Irsko -- sociální poměry
-- 20.-21. stol.

 * studie

 * Politics in the Republic of Ireland / edited by John Coakley and Michael Gallagher. -- 4th ed.. -- London : Routledge, 2004. -- xxii, 504 s. ; 24 cm.
ISBN 0-415-28067-2.

 * The making of the Celtic tiger : the inside story of Ireland's boom economy / Ray Mac Sharry and Padraic A. White in association with Joseph O'Malley. Cork : Mercier Press, 2000. 409 s. : il. (některé barev.) ; 23 cm.
ISBN 1-85635-231-5.

 * Politický a ekonomický vývoj v ČR a SR po roce 1993 : sborník vědeckých studií / [Stanislav Filip, Vladimír Srb (eds.)]. Kolín : Nezávislé centrum
pro studium politiky, 2008-. --    sv. ; 21 cm. -- (Sborníky). ISBN
978-80-86879-18-5.

 * PELLEŠOVÁ, Pavlína. Reflexe k hospodářské politice České republiky v procesu transformace. V Opavě : Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2002. 206 s. : il. ; 24 cm. (Studia oeconomica : vědecké monografie Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v
Karviné)

ISBN 80-7248-165-7.

Aktuálnější informace pak naleznete zejména v článkových databázích:

České:

 * ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (od r. 1991,
http://sigma.nkp.cz/cze/anl)

 * placené databáze Anopress nebo Newton MediaSearch

Zahraniční:

 * Web of Knowledge

 * CEEOL (Central and East European Online Library

 * EBSCO, ScienceDirect, SpringerLink aj.

Další odborné knihovny zaměřené na oblast ekonomie nebo společenských věd

 * Knihovna Fakulty sociálních věd UK (http://knihovna.fsv.cuni.cz/)

 * Knihovna společenských věd T.G. Masaryka v Jinonicích
(http://knihovna.jinonice.cuni.cz/)

 * Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze (http://ciks.vse.cz)

 * Knihovna CERGE-EI (http://www.cerge.cuni.cz/library/default.asp)

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

30.04.2010 07:40

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu