Politické hnutí Červenobílí

Text dotazu

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na politické hnutí
Červenobílí, které mělo ve 20. letech minulého století působit v
Československu a vydávat časopis Výzva Červenobílých. Měli vydat jakési
provolání, pod které se podepsala i česká inteligence? Také bych se chtěl
zeptat na organizaci která vydávala za protektorátu časopis Nástup
Červenobílých a jejich vzájemnou spojitost. Díky za jakékoliv informace,
obzvláště ocením také literaturu, z které můžu informace o tomto hnutí
vyhledat. Předem děkuji a přeji hezký zbytek dne.

Odpověď

Dobrý den,

klub Červenobílých byl založen v roce 1922. Název Červenobílí byl odvozen od původní barvy české vlajky (červený a bílý pruh). Programově byl klub Červenobílých pravicově nacionalistickou skupinu, která byla fakticky extrémním pravicovým křídlem národně demokratické strany. Mezi zakládající členy patřili: Josef Kučera, tajemník národně demokratické strany, Jiří Branžovský, MUDr. František Mareš, JUDr. Otakar Čapek, Josef Holeček a Zdeněk Zástěra. Vzpomínky některých zakládajících členů na vznik a počátky existence Klubu Červenobílých uvádí kniha:

* NAKONEČNÝ, Milan. Český fašismus.  1. vyd..  Praha : Vodnář, 2006. ISBN 80-86226-73-5. ( str 41)

Členy klubu Červenobílých se stávali především národně demokratičtí odboráři a studenti právnických a lékařských fakult (spolek Všehrd). Již v roce 1923 měl spolek Červenobílých kolem 1300 členů.

Klub vydával  od března 1923 do října 1923 časopis Výzva červenobílých.
Časopis je v současné době k dispozici v Národní knihovně ČR a v Knihovně Národního muzea. Provolání podepsané senátorem Matúšem Dulou, profesorem Dr.
Františkem Marešem a spisovatelem Josefem Holečkem bylo součástí prvního čísla časopisu Výzva červenobílých. Text provolání naleznete taktéž ve výše zmíněné publikaci Milana Nakonečného.

Největší akcí klubu Červenobílých byla demonstrace na Václavském náměstí v Praze. Demonstrace proběhla bezprostředně po atentátu na ministra financí Aloise Rašína (5.1.1923) a byla veřejným vystoupením proti komunismu.

V říjnu téhož roku se klub Červenobílých spojil s Národním hnutím. 24.3.
1926 se sloučily organizace Českoslovenští fašisté, Národní hnutí  a Červenobílí do jedné organizace s názvem Národní obec fašistická.

 
Týdeník Nástup červenobílých vycházel  od října 1939 do 31. srpna 1940 s podtitulem List hrdého a poctivého češství. Jednalo se o fašistický list, redaktorem týdeníku byl Josef Opluštil. Spojitost s konkrétní organizací se nám ovšem nepodařilo prokázat. Do samotného periodika nemůžeme bohužel nahlédnout. Jeden exemplář je uložen v Národním konzervačním fondu NK ČR, periodikum by měla vlastnit také  Moravská zemská knihovna a Knihovna Národního muzea.

Použitá a doporučená literatura k tématu:

*  NAKONEČNÝ, Milan. Český fašismus.  1. vyd..  Praha : Vodnář, 2006. ISBN 80-86226-73-5.

*  MALÍŘ Jiří. Politické strany : vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu v letech 1861-2004. .  I. díl. Období 1861-1938.Brno
: Doplněk, 2005.

*  CABADA, Ladislav. Český stranický systém 1890-1939. 1. vyd.  Plzeň :
Západočeská univerzita, Fakulta humanitních studií, 2000. ISBN 80-7082-696-7.

*  PASÁK, Tomáš.   K historii českého fašismu : český fašismus a jeho
zhoubná politika v letech 1922-1945. Praha : ČSPB, 1985.

*  KOTLÁN, Pavel.  Fašismus a jeho česká podoba : Národní obec fašistická
1926-1933 a fašismus současný. 1. vyd. Přerov : Šárka, 2001.

*  PASÁK, Tomáš.  Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945.  Praha :
Práh, 1999. ISBN   80-7252-017-2.

* GREGOROVIČ, Miroslav. Kapitoly o českém fašismu : fašismus jako měřítko politické dezorientace. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1995.ISBN 80-7106-100-X .

*  Česká retrospektivní bibliografie. Řada 1, Noviny. Díl 2, Noviny České republiky 1919-1945 (CERBI N2) .  Brno : Sdružení knihoven ČR, 2004.

*  PASÁK, Tomáš. Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v českých zemích z let 1939-1945. 1. vyd.  Praha : Univerzita Karlova, 1980 .

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.09.2010 09:28

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu