politická participace

Text dotazu

politika

Odpověď

Dobrý den,

Váš dotaz je bohužel příliš stručný na to, abychom Vám byli schopni poskytnout nějaké smysluplnější informace. Pokud máte zájem získat bližší informace k tématu politické participace, základní údaje je možné čerpat z internetu, např.:

 * https://cs.wikipedia.org/wiki/Politick%C3%A1_participace

* http://www.academia.edu/1945351/_Politick%C3%A1_participace_-_teorie_a_koncepty_Political_Participation_Theories_and_Concepts_._Politologick%C3%BD_%C4%8Dasopis_2008_15_4_366-388_in_Czech

* http://www.socioweb.cz/index.php?disp=teorie&shw=373&lst=105

* http://ispo.fss.muni.cz/uploads/2download/po_mobilizace/vrablikova_pol_participace.pdf

* http://is.muni.cz/th/219065/fss_m/DP-JH-EVS-2012_ccflzgoi.pdf

 Podrobnější informace naleznete v tištěných dokumentech, například:

 * Čmejrek, Jaroslav, Bubeníček, Václav a Čopík, Jan. Demokracie v lokálním politickém prostoru: [specifika politického života v obcích ČR]. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 224 s. Politologie. ISBN 978-80-247-3061-5. Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/27778/pdf

* Jüptner, Petr a kol. Evropská lokální politika 2. Vyd. 1. Praha: Institut politologických studií FSV UK, 2009. 413 s. ISBN 978-80-254-3510-6. Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/35836/pdf

* Gastil, John et al. The jury and democracy: how jury deliberation promotes civic engagement and political participation. New York: Oxford University Press, 2010. xvii, 267 s. ISBN 978-0-19-537731-6.

* Balík, Stanislav. Komunální politika: obce, aktéři a cíle místní politiky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 250 s. Politologie. ISBN 978-80-247-2908-4. Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/24587/pdf

* Potluka, Oto et al. Local participation in Visegrad countries: how are politicians rooted in the civil society?. 1st ed. Prague: IREAS, Institut pro strukturální politiku, C2014. 106 s. ISBN 978-80-86684-98-7. Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/128761/pdf

* Krákora, Pavel a kol. Multikulturalita a výchova k občanství ve středoevropském kontextu. 1. vyd. Praha: Epocha, 2010. 122 s. Erudica; sv. 16. ISBN 978-80-7425-079-8. Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/30862/pdf

* Smith, Michael L. Občané v politice: studie k participativní a přímé demokracii ve střední Evropě. Praha: ISEA - Institut pro sociální a ekonomické analýzy, 2009. 169 s. ISBN 978-80-903316-5-5. Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/62109/pdf

* Nejdl, Pavel, ed. a Čermák, Daniel, ed. Participace a partnerství v místní veřejné správě. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2007. 124 s. Sociologické studie = Sociological studies; 07: 10. ISBN 978-80-7330-130-9. Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/10867/pdf

* Guasti, Petra a Řeháková, Blanka. Participace, demokracie a občanství v evropském kontextu. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. 80 s. Sociologické studie = Sociological studies; 06: 3. ISBN 80-7330-091-5. Obsah: http://www.obalkyknih.cz/file/toc/916/pdf

 Bibliografické záznamy dokumentů je možné dohledat v elektronickém katalogu Národní knihovny ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc), uživatelé s platným čtenářským průkazem NK ČR si mohou prostřednictvím katalogu ihned zadat požadavek na výpůjčku (ikona Exempláře). Dostupnost dokumentů v dalších českých knihovnách lze ověřit prostřednictvím Souborného katalogu ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc) nebo portálu Jednotné informační brány (http://www.jib.cz) - pro krajské, akademické a odborné knihovny, pro městské knihovny můžete použít souborný katalog SKAT (http://www.skat.cz).

 V článkové bibliografické databázi ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (od r. 1991, http://aleph.nkp.cz/cze/anl) je možné dohledat i články k danému tématu, některé články mohou být propojeny na volně dostupný plný text:

 * Einhorn, Barbara. Citizenship in an Enlarging Europe: Contested Strategies. Sociologický časopis, 2005, 41(6), s. 1023-1039. ISSN 0038-0288. Dostupné také z: http://sreview.soc.cas.cz/cs/archive.

* Uhde, Zuzana. Evropská unie, gender a politika. Gender - rovné příležitosti - výzkum, 2006, 7(1), s. 40, 41, 42, 43, 44, 45. ISSN 1213-0028. Dostupné také z: http://www.genderonline.cz/en/issue/5-volume-7-number-1-2006.

* Smith, Michael L. The Inequality of Participation: Re-examining the Role of Social Stratification and Post-Communism on Political Participation in Europe. Sociologický časopis, 2009, 45(3), s. 487-517. ISSN 0038-0288. Dostupné také z: http://sreview.soc.cas.cz/uploads/991dd273469237168227df0d6590358f13cbd3ba_SMITHsoccas2009-3.pdf.

* Neudorflová, Marie. O úloze veřejnosti v demokracii. Národní osvobození, 1994, 4, s. 1, 2. ISSN 0231-8164.

* Černík, Jan. Politická participace cizinců a menšin. Literární noviny, 2003, 14(37), s. 3. ISSN 1210-0021. Dostupné také z: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitNIII/14.2003/37.

 

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

31.08.2015 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu