politbiro, nomenklatura, garnitura

Text dotazu

Dobrý den,
nedávno jsem četl v novinách tři termíny, které autor postupně proměňoval.
Jde o slova "politbiro", "nomenklatura" a "garnitura". Mohli byste mi je
prosím nějak objasnit? Hledal jsem jednotlivé významy slov, ale raději se
obracím na Vás.

Odpověď

Dobrý den,

protože neznáme obsah článku a kontext jednotlivých slov, můžeme Vám pouze nabídnout vysvětlení jednotlivých výrazů. Předpokládáme, že článek byl o politickém uspořádání před rokem 1989. V tomto (politickém) smyslu jsou daná slova slovníky vysvětlována následovně:

politbyro = zkratka pro politické byro, tj. nejvyšší orgán některých komunistických stran, bývalý výkonný orgán ústředního výboru komunistické strany, předsednictvo ústředního výboru. Orgán, který měl zpravidla okolo deseti členů a přijímal nejzávažnější politická rozhodnutí. Ve vládnoucích komunistických stranách zastávali členové politbyra současně klíčové státní a další funkce (prezidenta, resp. předsedy státní rady, předsedy vlády, klíčových ministrů, předsedy odborů apod.)

nomenklatura = (z lat. nomen = jméno a clarere = být známý, slavný), v politickém smyslu - kádrový systém ve vládnoucích komunistických stranách.

Encyklopedie politiky k tomuto heslu dále uvádí: "Nomenklatura je seznam funkcí ve státní správě a dalších orgánech, do kterých jsou jmenováni, resp. voleni jen kandidáti schválení příslušným stranickým orgánem. V odvozeném smyslu se termín používá také pro osoby zastávající nomenklaturní funkce.

Nomenklaturní systém byl metodou, s jejíž pomocí komunistické strany vykonávaly kontrolu nad celým veřejným životem. V ČSSR dospěl až do pitoreskní podoby, kdy orgány Komunistické strany Československa schvalovaly volbu funkcionářů ostatních politických stran."

garnitura = soubor předmětů tvořících nějaký celek, hovorově: skupina osob spojených společnou činností

Použité zdroje:

* ŽALOUDEK, Karel. Encyklopedie politiky. 2., přeprac. a aktualiz. vyd. Praha : Libri, 1999. ISBN 80-85983-75-3.

* Akademický slovník cizích slov. 1. vyd. Praha : Academia, 1995. ISBN 80-200-0497-1.

* KLIMEŠ, Lumír. Slovník cizích slov. 6., přeprac. a dopl. vyd. Praha : SPN, 1998. ISBN 80-04-26710-6.

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.07.2011 10:34

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu