polarografie

Text dotazu

Pincip polarografie

Odpověď

Dobrý den,

polarografie je elektrolýza s rtuťovou kapkovou elektrodou. Jde o vědní obor, spadající do oblasti fyzikální chemie, který je využíván v analytické chemii.

Při polarografické analýze sledujeme závislost intenzity proudu na postupně se zvyšujícím napětí. Při měření se používají rtuťové elektrody. Katodou je kapková rtuťová elektroda. Je zhotovena ze skleněné kapiláry vnitřního průměru 0,05a ž 0,08 mm, vnějšího průměru asi 0,5 cm, délky 8 až 12 cm, která je gumovou hadicí 40 až 80 cm dlouhou spojena se skleněnou baňkou se rtutí. Výška zásobníku se nastaví tak, aby kapky rtuti odkapávaly v pravidelných intervalech 2 až 6 vteřin. Tato elektroda má malý, stále se obnovující povrch a je dokonale polarizovatelná. Jako srovnávací elektroda slouží vrstva rtuti na dně polarografické nádobky (elektroda nepolarizovatelná). Někdy se používá nasycená elektroda kalomelová.

Kapková elektroda je ponořena do roztoku elektrolytu, který obsahuje stanovovanou látku. Během měření se plynule zvyšuje stejnosměrné napětí vkládané na kapkovou elektrodu od 0 do -2 V a registruje se proud. Grafickým záznamem je tzv. polarografická křivka, na které se vylučování látky na kapkové elektrodě projeví jako tzv. polarografická vlna. Její výška je úměrná koncentraci, její poloha (potenciál v místě poloviční vlny tzv. půlvlnový potenciál) je v daném elektrolytu konstantou pro každou látku.

Polarograficky se tedy dá současně provádět kvalitativní i kvantitativní analýza.

Přesnost metody je závislá na druhu analyzovaného vzorku, obecně je vyšší u látek anorganických než u biologických materiálů.

Zdroje:

Humlová, A. - Lebeda, J.: Stručné základy analytické chemie I. : Teoretická část. Praha: Karolinum, 1993.

Jindra, J.: Dějiny elektrochemie v českých zemích 1882-1989. Praha: Nakladatelství Libri - Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2009.

Obor

Fyzika a příbuzné vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.07.2011 09:46

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu