Polárník Ota Kříž

Text dotazu

Prosím o jakékoli informace a mapy ohledně
polárníka Oty Kžíže který zahynul 16.3.1874 na Wilčekově ostrově v zemi
Františka Josefa při expedici s lodí Tegetthoff

Odpověď

Dobrý den,
životní osudy českého polárníka Oty Kříže a Payerovy polární výpravy přibližují následující knihy, články a hesla:

* MAREŠ, Vladislav. Z Čech až k severnímu pólu : věnováno památce českých účastníků této už zapomenuté polární výpravy. 1.vyd. Třebíč : Akcent, 2000.
ISBN 80-7268-068-4.
* ORTOVÁ, Jitka. Julius Payer ; Z Čech až k severnímu pólu. 1. vyd. [Ústí nad Labem] : Severočeské nakladatelství, 1976.
* PAYER, Julius. V ledovém zajetí. 1. vyd. Praha : Orbis, 1969.
* Julius Payer : 1841-1915 : sborník k 150. výročí narození. 1. vyd. Teplice
: Regionální muzeum, 1993. ISBN 80-85321-08-4.
* KUNSKÝ, J. Český polárník Ota Kříž. In: Sborník Čs. společnosti zeměpisné 62, 1957, s. 118-168.
* PŘIKRYL, Josef. Moravský polárník Kříž. Pestrý týden. roč. 16, č. 11 (15.3.), 1941. s. 8, 9. (dostupný v rámci systému Kramerius:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Welcome.do)
* BOROVIČKOVÁ, Michael. Český hrob v zemi Františka Josefa. Lidé a Země.
roč. 58, [č]. 6 (červen 2009), s. 122-123, ISSN 0024-2896.
* RYCHLÍK, Jan. Naši krajané v Payerově výpravě. Plzeňský deník. roč. 6, č.
138 (19970614), s. 20. ISSN 1210-5139.
* MARTÍNEK, Jiří. Kdo byl kdo. Naši cestovatelé a geografové. 1. vyd. Praha
: Libri, 1998. ISBN 80-85983-50-8.


Z posledního jmenovaného zdroje uvádíme několik biografických informací k osobě polárníka Oty Kříže:
" Kříž Ota (* 12.6. 1845 Pačlavice u Kroměříže, + 16.3. 1874 u pobřeží Země Františka Josefa) (...) Kříž pocházel z obce Pačlavice na Kroměřížsku, vystudoval reálku a ve Vídni se vyučil strojníkem. Při nástupu do vojenské služby počátkem dubna 1866 se rozhodl pro válečné námořnictvo. O šest let později, po odchodu z armády, pracoval u paroplavební společnosti v Terstu.
Na doporučení zaměstnavatele byl přijat jako strojník na loď Viceadmirál Tegetthoff, která se pod vedením J. Payera a Karla Weyprechta chystala na polární výpravu. Kříž se věnoval přípravě lodi a zejména strojnímu vybavení, které za 3 měsíce připravil pro obtížnou plavbu. V červnu 1872 vstoupil v Bremerhavenu spolu s dalšími 22 muži na palubu lodi, která se v ranních hodinách 13. 6. 1872 vydala k severnímu pobřeží Norska, 3.7. doplula do přístavu Tromsö. Pokračovala k souostroví Nová země, až v říjnu 1872 uvízla v ledu. (...) Payerova výprava nenašla hledaný Severovýchodní průliv, a tak se jediným výsledkem stal objev dosud neznámých ostrovů. (...) Pocity radosti se v Křížově deníku mísí se zápisy plnými úzkosti z choroby, která se stále silněji projevovala. Již v listopadu 1872 se strojník Kříž nechal prohlédnout lodním lékařem Kepesem, který u něho zjistil tuberkulózu.
(...)Vánoce toho roku prožil v horečkách a Kepes ztrácel veškerou naději. Po přechodném zlepšení přišly nové komplikace, a tak 15. 1. 1874 Kříž napsal poslední slova do svého deníku. (...) Křížovy ostatky námořníci z lodi Tegetthoff uložili do skalní pukliny nedaleko Wilczekova mysu na Zemi Františka Josefa."

Zdroj: MARTÍNEK, Jiří. Kdo byl kdo. Naši cestovatelé a geografové. 1. vyd.
Praha : Libri, 1998. s. 262 - 263.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

01.06.2010 08:43

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu