pokusy na lidech

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat jestli se provádí pokusy na lidech v 21.století. A také bych ráda věděla jestli je nějaká definice pokusů na lidech. A měli pokusy na lidech nějaké klady nebo spíše zápory? a také bych se chtěla zeptat ohledně John Money co provedl ?

Odpověď

Dobrý den,

 podobný dotaz (definice pokusů na lidech) jsme vám již zodpovídali před několika dny, viz archiv PSK http://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/pokusy-na-lidech-definice.

 

"Ani současná doba není ušetřena od pokusů na lidech. Kdo si myslí, že pokusy skončily v první polovině 20. století, ten je na velkém omylu. A nejedná se o nějaké rozvojové země, ale o moderní země, které patří mezi světové lídry!...

Bloombergské zprávy  naznačují, že SFBC, největší experimentální testovací centrum současnosti, využívá přistěhovalců a dalších nízkopříjmových vrstev obyvatel jako testovací subjekty.

Jak se zdá, ani 21. století neznamená, že by moderní civilizace znamenala humánní civilizaci..."

Zdroj: http://www.zahady-zdravi.cz/zahady/ostatni/tajne-experimenty-na-lidech-ve-21stoleti

 

Na mezinárodní úrovni došlo v roce 1996 k významné právní úpravě medicínského pokusu.

Vědecký výzkum na člověka může být prováděn bez omezení, pokud je to ve shodě s Konvencí a ostatními právními ustanoveními zajišťujícími ochranu člověku. Podle Konvence může být výzkum na lidském jednici prováděn jedině v případě, že jsou dodrženy všechny jí stanovené podmínky. Pokus tak lze uskutečnit pouze tehdy, jestliže neexistuje jiná, srovnatelně účinná alternativa než výzkum na lidech. Rizika, která mohou vzniknout jedinci, na němž je prováděn výzkum, nesmí být v nepoměru k potencionálnímu prospěchu z tohoto výzkumu.

Čerpáno z: MOLNÁROVÁ, Gabriela. Medicínský pokus na člověku. https://www.epravo.cz/top/clanky/obcanske-pravo/medicinsky-pokus-na-cloveku-15598.html .

 

John William Money, Ph.D. (8.7.1921 Morrinsville, Nový Zéland - 7. 7. 2006 Towson, Maryland, USA) byl významný a kontroverzní americký psycholog a sexuolog novozélandského původu.  Zabýval se  zejména otázkami pohlavní identity, v roce 1955 zavedl do psychologie termín gender ve významu souladu mezi pohlavní rolí a pohlavní identitou. Vycházel z teze, že gender (a podobně i homosexualita) je určován prostředím, zejména vlivy v prvních dvou letech života. V 60. a 70. letech byl mnohými považován za nejvlivnějšího sexuologa. Jeho odbornou pověst i vliv jeho teorií poznamenal případ publikovaný jako úspěšný roku 1972 pod názvem John/Joan - pokusil se řešit případ chlapce, který nehodou při obřízce v roce 1966 přišel o penis, jeho převychováním v dívku (ženu);  v roce 1997 byl Money obviněn ze zatajování fatálního neúspěchu tohoto pokusu.

Moneyho teorie o formování genderové identity byly od počátku předmětem intenzivní vědecké kritiky. Money vycházel z názoru, že sexuální identita dítěte se definitivně zkonsoliduje až v určitém věku. K tomuto názoru došel Money z pozorování intersexuálních lidí, o nichž se domníval, že jejich gender více odpovídá výchovnému vlivu než biologickému pohlaví.

Přestože chlapci byla tato událost zatajena a byl považován za dívku, choval se jako chlapec a pokusy socializovat jej jako dívku selhaly. Jako 14tiletý chlapec vyhrožoval sebevraždou a tak mu rodiče, po dohodě s Moneym, prozradili pravý důvod návštěv. Bezprostředně poté, když se dozvěděl o své minulosti, ukončil hormonální léčbu a přihlásil se k mužské pohlavní roli a v 15 letech podstoupil ve čtyřech krocích operativní změnu zpět k mužské identitě a zvolil si jméno David. 5. května 2004 spáchal sebevraždu.

Money až do odhalení vydával v různých publikacích tento případ za úspěch...

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/John_Money

 

Velmi kontroverzní psycholog a sexuolog novozélandského původu John Money se věnoval tématům transsexuality, intersexuality a homosexuality, ale i širším teoriím vzniku pohlavní a sexuální identity. Mimo jiné jako první zavedl do odborné angličtiny pojem gender v dnešním slova smyslu. Jeho vliv na myšlení v této oblasti byl obrovský, ale v posledních desetiletích se stále častěji objevovaly zásadní pochybnosti o hodnotě a etickém pozadí jeho výzkumných studiích.

Právě zavedení užívání pojmu gender do moderní odborné angličtiny lze považovat za asi nejtrvalejší Moneyho odborný přínos. Money toto slovo převzal z lingvistiky, kde původně označovalo mluvnický rod. Myšlenka o odlišnosti biologického pohlaví a pohlavní role se sice již objevila dříve například v dílech Margarety Meadové, avšak Money zavedl pro tuto skutečnost speciální pojem, který podložil rozsáhlými výzkumy a prosadil v odborných kruzích...

 

V průběhu šedesátých a sedmdesátých let Moneyho odborná reputace výrazně sílila a Money byl mnohými autoritami považován za nejvlivnějšího sexuologa své generace. Na jeho vlivu se podílela mimo jiné i schopnost mediálně se prezentovat v souvislosti s kontroverzními tématy a Money urputná bojovnost v polemikách s odbornými i laickými oponenty. Moneymu se podařilo jako prvnímu prosadit provádění takzvaných operativních změn pohlaví na území USA. Na základě jeho předchozích studií byly vypracovány rovněž značně sporné standardy pro péči o intersexuální pacienty, přičemž tyto standardy se postupně staly převládajícím odborným názorem a mnohá pracoviště z nich vycházejí do dnes, i když Moneyho původní předpoklady nelze považovat za podložené.

Money vycházel z předpokladu, že lidská pohlavní identita se utváří ve velmi raném věku, přičemž okolo osmnáctého měsíce života je již zafixovaná a stává se neměnnou. Tento názor však byl postaven převážně na spekulacích a bylo velmi obtížné ho nějakým způsobem prokázat nebo vyvrátit.

Případ John/Joane byl uveřejněn podrobně nejprve v odborných periodicích a později v laické verzi v knize Johna Colapinta "Jak jej příroda stvořila", která vyšla i v českém jazyce a pro mnoho lidí je tento případ jedinou stránkou Moneyho díla, kterou znají.

John Money nepřestává být jedním z nejvýznamnějších sexuologů dvacátého století, ale zároveň je varovným příkladem, kam může vést přehnaná sebedůvěra a překračování etických norem.. Spory o jeho dílo a o to, jak se utváří lidská sexuální orientace a pohlavní identita, se ale budou nepochybně táhnout i jednadvacátým stoletím.

Olga Pechová    |    23. 7. 2006

Zdroj: http://www.translide.cz/john-money

 

Zajímavý odkaz:

https://cs.wikipedia.org/wiki/David_Reimer

 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.04.2017 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu