pojmy roh a kout, servítek

Text dotazu

Dobrý den,
vedu s otcem debatu o rozdílu zmíněných pojmů. Shodneme se, že kout je vnitřní
spojení rovin, tedy do 180°. U rohu se ale rozcházíme. Podle otce je to jen vnější spojení rovin, tedy mezi 180° až 360°. Podle mě tu jsou obě možnosti, tedy jakékoli spojení rovin.
Rád bych věděl, kdo z nás má pravdu, a ukončil tak naši při.
Když už jsem tu, zajímá mě výraz bez servítků/servítek. Je rodu
mužského, nebo ženského, a co to vlastně je?
Za odpovědi předem děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

podle Internetové jazykové příručky Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, v.v.i.

je substantivum "kout":

„1. prostor mezi stýkajícími se stěnami, roh 5: kout pokoje; pes zalezl do kouta; sedět v koutě, přen. být (ze skromnosti) v ústraní

2. expr. zapadlé místo, zákoutí 2: zapadlý kout v horách; ze všech koutů vlasti krajů, konců;“

Dalo by se tedy říci, že je to, jak uvádíte, vnitřní spojení rovin.

Slovo "roh“ má více významů, není to pouze vnější spojení rovin, ale může mít také

stejný význam jako slovo "kout“.

„SSČ

roh, -u m (6. mn. -zích)

1. tvrdý dutý povlak výběžku čelní kosti někt. savců; výrůstek v takovém tvaru: býčí rohy; vystrkovat rohy, přen. expr. příliš si dovolovat; rohy nosorožce

2. dechový hud. nástroj pův. ze zvířecího rohu: anglický, lesní roh

3. ostře vystupující část předmětu tvořená jeho hranami, stranami n. okrajem: roh skříně, stránky knihy

4. prostor, kde se sbíhají ulice, lámou řady domů: roh ulice; vchod za rohem

5. místo, kde se stýkají zdi, kout 1: kamna v rohu pokoje

6. sport. (při bránění v kopané aj.) zahrání míče za brankovou čáru; kop ap. útočícího mužstva tím získaný: zahrát na roh; — střílet roh

♦ vidět za roh být prozíravý;

růžek, -žku s zdrob. k 1, 3-5: kůzlečí růžky; narostly mu růžky, přen. expr. stal se troufalým; vystrkovat růžky, přen. expr. troufat si; uplatňovat své mínění; — růžky plže tykadla; — růžek kapesníku; papírové růžky; — hospoda Na Růžku

SSJČ

roh, -u m. (6. mn. -zích)

1. tvrdý dutý povlak výběžku čelní kosti někt. savců (dutorožců): r. krávy; rovný, zahnutý r.; býk nabral psa na rohy; maska čerta s rohy; země byla jako r. tvrdá; ukazovat, vystrkovat rohy (n. růžky), přen. expr. stávat se smělým, výbojným, dovolovat si; narostly mu rohy, přen. expr. stal se zpupným, pyšným; už mu rohy spadly (Prav.) zkrotl; nasadit muži rohy (čast. parohy) stát se mu nevěrnou

2. předmět z rohu zhotovený n. tvarem roh připomínající: zast. r. na střelný prach (Pfleg.); r. vína (Vrchl.); r. hojnosti (pův. nádoba v tvaru rohu naplněná plody a květy) symbolizující hojnost

3. dechový hudební nástroj, pův. ze zvířecího rohu, později z kovu n. ze dřeva, mající růz. tvar: troubit na r.; hud. anglický r.; lesní r.; r. myslivecký, alpský ap. signálový nástroj

4. poněk. zast. rohovina 2: knoflíky z rohu (R. Svob.)

5. výčnělek něj. předmětu vybíhající do tvaru rohu: r. na koňském chomoutu; anat. rohy míšní výběžky, v kt. vybíhá na průřezu míchy šedá míšní hmota: přední, zadní rohy; zool. pevný výběžek na těle někt. živočichů (např. na čenichu nosorožce, na hlavě někt. ještěrů)

6. ostře vystupující část předmětu tvořená jeho hranami, stranami n. okrajem: r. stolu,

skříně; ozdobné rohy rámu; zohýbané rohy stránek knihy; horol. ostrý skalní vrcholek;

miner. bod, v kt. se sbíhají aspoň tři strany krystalu

7. prostor, kde se sbíhají ulice n. lámou řady domů: stát na rohu ulice; být schován za

rohem; svítilny na rozích; zahýbat (zahnout) za r., přen. hovor. expr. vyhýbat (vyhnout) se něj. povinnosti ap.;

♦ vidět (až) za r. být prozíravý, předvídavý; všeho si všimnout; bída číhá za rohem je blízko; zhrub. brát (vzít) roha utíkat (utéci) před někým, něčím

8. místo, prostor mezi stýkajícími se stěnami; kout 1: skříň postavená do rohu (pokoje);

bazén v rohu zahrady; chodit z rohu do rohu přecházet (příčně) po místnosti; přen. expr. politika z rohu do rohu (Práce) bez pevného směru

9. sport. (při kopané n. házené) situace, kdy bránící družstvo zahraje míč za koncovou čáru; kop n. hod útočícím družstvem takto získaný: zahrát na r.; kop z rohu

10. slang. kuželka stojící na rohu: porazit r.; → zdrob. růžek v. t.“


Co se týče slovního spojení „bez servítek/servítků“: správně by bylo bez servítků,

protože se jedná o substantivum mužského rodu. Ohledně významu slova servítekje výraz pro bílý ubrousek:

„SSČ

servítek, -tku m (6. mn. -cích) <f> ubrousek: bílý servítek

♦ nebrat si servítek mluvit otevřeně, bez přikrašlování

SSJČ

servítek, -tku (6. mn. -tcích) (zast. a nář. servít, *servet Wint., 6. j. -u) m. (*servieta, -y ž. Ner.) (z fr.) poněk. zast. hovor. ubrousek: bílý s.; utírat si ústa s-ity (Klost.); použít při obědě s-u; nebrat si s., nedat si s. před ústa (zhrub. před hubu Neff), zprav. přen. hovor. mluvit bez obalu, přímo, otevřeně,jadrně;

*servítový příd.: s-é kroužky (Olb.)“


Děkujeme za dotaz

Zdroje:

http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=kout

http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=roh&Hledej=Hledej

http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=serv%C3%ADtek&Hledej=Hledej

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Knihovna Akademie věd České republiky

Datum zadání dotazu

30.10.2014 17:43

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu