Pojištění v zátopových oblastech

Text dotazu

Oblasti Prahy zatopené v roce 2002 (Libeň, Holešovice, Karlín, Braník, Modřany jsou již z velké části zastavěny. Jak je, prosím, řešeno pojištění těchto stavebních objektů? Děkuji vám za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

v centrálních částech Prahy a na kříženích s komunikacemi se využívají zejména mobilní protipovodňové bariéry. Toto hrazení je určeno k usměrnění toku vody a odklonění přívalové vlny. Tyto bariéry a hrazení průjezdů se budují v delší linii, která tvoří rovinu mezi chráněnou a nechráněnou oblastí. Obvykle se budují podél toku řek či potoků, které prochází obydlenou částí měst. Z tohoto důvodu se tím chrání územní celky, nikoli jednotlivé budovy.

Protože se jedná o rozsáhlé projekty, je nutná součinnost zastupitelů obce, zástupců povodí řek, projektantů a investora. Protipovodňová ochrana se v takovémto případě řeší komplexně, což jsou například podzemní železobetovové stěny v kombinaci s mobilními prvky, zemní valy, uzávěry kanalizací, přečerpávací stanice atd.

Protože ne vždy na takovou ochranu nejsou finance, lidé si zabezpečují svůj majetek formou individuální ochrany. O nich si můžete přečíst na této stránce: https://www.eko-system.cz/protipovod-ova-ochrana-objekt/.  

Co se týče pojištění samostatných nemovitostí v záplavových oblastech, tak dnes již skoro každá pojišťovna používá aplikaci, která vyhodnocuje čtyři rizikové zóny, dle kterých se může nemovitost pojistit. 1. zóna je zóna s nejnižším rizikem kdežto 4. zóna s rizikem nejvyšší a je zpravidla nepojistitelná (pojišťovny ji běžně odmítají pojistit na riziko povodní). Zároveň v případě 2. a 3. zóny se nabídky jednotlivých pojišťoven liší.

Konkrétní riziková zóna a informace o typu pojištění, v němž se daný objekt nachází, se dá zjistit buď prostřednictvím aplikace ČAP (Česká asociace pojišťoven) anebo si zjistit přímo u své pojišťovny, protože ne všechny tuto aplikaci používají.

Použité zdroje

https://www.povodnovyportal.cz/protipovodnove-hrazeni https://bezpecnost.praha.eu/clanky/ochrana-proti-povodnim
https://www.eko-system.cz/protipovod-ova-ochrana-objekt/
http://radyvnouzi.cz/pojisteni-a-zaplavove-oblasti/
https://www.novinky.cz/clan[…]-kde-stoji-vas-dum-40400489

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

24.05.2023 21:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu