Pojetí středověkého národa a státu

Text dotazu

Jaké bylo pojetí středověkého "národa" a "státu" ve
středověké Evropě?

Odpověď

Dobrý den,

podle Balíka pro určení vývojových období dějin státu a práva je rozhodující způsob výroby existenčních statků společnosti. Obecné dějiny státu a práva se dělí na období:

1. států a právních řádů typu otrokářského

2. států a právních řádů typu feudálního

3. států a právních řádů typu kapitalistického

4. pokusů o nahrazení států a právních řádů kapitalistických státy a

právními řády typu socialistického.

Z právnického hlediska, dle Kincla, se rozlišují tři stádia vývoje evropských států ve středověku:

1. raný feudalismus,

2. rozvitý feudualismus,

3. pozdní feudualismus.

Feudální státy, dle Balíka, prošly těmito vývojovými obdobími, a to

1) obdobím raně feudálního státu

2) obdobím feudální rozdrobenosti

3) obdobím stavovské monarchie

4) obdobím feudální absolutní monarchie.

Proces formování feudálního státu a práva začal u Germánů v 5.-10. stol.

Postupný rozklad rodové společnosti, prohlubování třídní diferenciace a vytváření feudálních vztahů.

Období feudální rozdrobenosti trvalo zhruba od 11.-13. stol. Stát byl neustálý, nepevný svazek řady téměř samostatných oblastí, jejichž majitelé - feudálové byli spojeni s králem poměrem vazalské služby. Panovníkova moc byla slabá.

Stavovská monarchie zahrnuje 13. - poč. 16. stol. O překonání feudální rozdrobenosti se zasloužila královská moc spolu s katolickou církví, drobnou šlechtou a městy, která měla velmi významnou úlohu.

Absolutní monarchie probíhala v nejvyspělejších feudálních státech od 16.

stol. Zahrnovala proces původní akumulace, růst buržoazních vztahů, formování buržoazní třídy, vyvlastňování drobných vlastníků a vylupování zámořských území. Pro absolutní monarchii byl charakteristický růst centralizovaného byrokratického státního aparátu.

Pro více informací Vám doporučuji níže uvedené knihy.

Použité zdroje:

*Balík, Stanislav. Obecné dějiny státu a práva : stručný nástin. 1. vyd.

Plzeň : Západočeská univerzita, Právnická fakulta, 1996. 222 s. ISBN 80-7082-262-7.

*Balík, Stanislav. Vybrané kapitoly z dějin státu a práva. 1, Obecné dějiny státu a práva. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-161-7.

*Kincl, Jaromír. Obecné dějiny státu a práva : dějiny státu a práva za feudalismu : určeno pro posl. fak. právnické. Díl 1, Z dějin evropských feudálních monarchií. Brno : Univerzita J.E. Purkyně, 1974. 130 s.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.02.2010 15:45

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu