Pojem "technologie"

Text dotazu

Slovo technologie vzniklo z řeckého technologia (techne = umění, řemeslo; logos = slovo, řeč), což označuje pojednání o umění. Zavedl ho zřejmě Aristoteles. Další vývoj slova je nejasný. Z dějin však víme, že v 18. století došlo k průmyslové revoluci, která proběhla nejprve ve Velké Británii a pak na území dalších evropských států. Je zřejmé, že výraz jsme převzali z angličtiny. Kdo použil tento výraz poprvé v souvislosti s výrobními postupy?

Odpověď

Dobrý den,

děkujeme Vám za využití služby „Ptejte se knihovny“.

Termíny technika, technologie se objevují v osmnáctém století. Předtím byla „technika“ chápána jako dovednost, umění. Ve století, v němž začala průmyslová revoluce, vznikla potřeba rozlišovat mezi uměním a technikami. Umění vychází z individuálních dovedností, které nelze snadno systematizovat a reprodukovat. Techniky jsou naopak výsledkem formalizovaných a přenositelných znalostí a jsou základnou rozvoje všech průmyslových činností. Vývoj jazyka v 18. století tedy odráží základní ekonomické změny. Podobně může obecné užívání slova technologie místo technika, což je spojeno s vědeckým pochopením technického vývoje, odrážet tak zvanou novou průmyslovou revoluci“.

http://www.kip.zcu.cz/kursy/svt/svt_www/2_soubory/2_1_2.html

Význam pojmu technologie se změnil na počátku 20. století, kdy američtí sociologové, počínaje Thorsteinem Veblenem, přeložili myšlenky z německého pojetí „Techniky“ na "Technologii". V německých a dalších evropských jazycích, existují rozdíly mezi Technikou a Technologiemi, které chybí v angličtině, neboť oba pojmy jsou obvykle překládány jako „technology“.

V německy mluvících oblastech, nový směr chápání tohoto pojmu (die Technik) objevil ve druhé polovině 19. století a odkazoval na praktické umění jako celek, a to v souvislosti zejména s inženýry a moderním průmyslem. Když se Thorstein Veblen setkalpojetím „die Technik“ v německé sociální teorii, začlenil jeho významy do anglického slova technology, čímž tento pojem transformoval do důmyslného konceptu, který v mnoha ohledech předběhl svou dobu. Tento pojem nalezl své místo v jeho spisech krátce po roce 1900, přičemž definitivně přijal za svůj tento koncept roku 1903, přičemž definoval pojem technology jako synonymum pro postupy a principy uměleckého průmyslu, tj. technického základu moderního průmyslu.

Dříve byla technologie definována jako věda praktického umění (v díle Johanna Beckmanna, prof. na univerzitě v Göttingenu roku 1777). Podobné definování pojmu lze nalézt ve Velké Británii, Francii a Spojených státech. Stejně jako USA, také Německo procházelo během 2. pol. 19. století rychlou industrializací. V souvislosti s ní vznikl pojem Technika a Technologie byla předmětem samostatných teorií. S uměleckým průmyslem začala být technika spojována v polovině 19. století. Skládala se ze dvou souvisejících částí: odkazem na materiální aspekty průmyslu v užším a pravidla, postupy a dovednosti k dosažení určitého cíle v šiřším smyslu. Roku 1856 tento koncept přijala za svůj první inženýrská organizace Verein Deutsche Ingenieure (VDI).

Bližší informace se můžete dočíst v tomto článku Erica Schatzberga:

http://ciuhct.fc.ul.pt/textos/Schatzberg_2006-Meanings_of_Tec.pdf

Další použitá literatura:

http://en.wikipedia.org/wiki/Technology

http://technology.askdefine.com/

http://www.kip.zcu.cz/kursy/svt/eb/hist/htech/obecne_uvahy.html

Obor

Technika, technologie, inženýrství

Okres

--

Knihovna

Národní technická knihovna

Datum zadání dotazu

11.08.2014 14:27

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu