Pojem právo

Text dotazu

Pojem právo. Jednotlivé skupiny, třídy. Jednoduchý popis.

Odpověď

Právo je určitým způsobem uspořádaný soubor právních norem.
Je určitým nástrojem moci, jeho úkolem je znormovat společnost

- právní norma je daná, vychází ze zvykového práva, tradic, psaného práva, precedentálního práva(=když ne ten, tak ani ten), je tu vnější korekce na rozdíl od normy morální
- pomůcka k tomu, aby lidé mohli žít v určité jistotě
- soubor pravidel chování, vytvořený státem v urč. formě, a státem vynutitelný
- spolu s morálkou řídí chod společnosti

Právo se dělí podle různých kritérií:
objektivní a subjektivní
Objektivní - existuje nezávisle na nás, např. co je to vlastnické právo
Subjektivní - náš nárok na něco (vyplacení mzdy např.), který vychází z objektivního práva
soukromé a veřejné
soukromé - týká se našeho soukromého života, všechny jeho subjekty mají rovné postavení
veřejné - týká se veřejného života, subjekty nemají stejné postavení, např. stát má silnější postavení než fyzická nebo právnická osoba
podle předmětu úpravy
právo ústavní
pr. správní
pr. finanční
pr. trestní
pr. občanské
pr. obchodní
pr. pracovní
pr. živnostenské
pr. rodinné
pr. sociálního zabezpečení
pr. mezinárodní soukromé
pr. životního prostředí

Některá odvětví se člení na právo hmotné a procesní.

Bližší informace k tématu, k jednotlivým odvětvím práva najdete na těchto www stránkách:

http://www.tiscali.cz/jobs/jobs_center_040426.724748.html

http://tf.webz.cz/jw/rigorozni.html

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Datum zadání dotazu

24.01.2008 12:18

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu