pojem porucha a psychicka porucha dle WHO

Text dotazu

Dobrý den,nyní nemám možnost se dostat do knihovny a chtěla bych Vás poprosit o vyhledání pojmu porucha a psychická porucha dle světové zdravotnické organizace (WHO). Předem děkuji za odpověď. S pozdravem

Odpověď

Dobrý den,

duševní porucha (nebo také psychická porucha) je v širším pojetí označení pro některé psychické procesy, projevující se v myšlení, prožívání a chování člověka, znesnadňující jeho fungování ve společnosti. Definic duševní poruchy je ale více. Mezi duševní poruchy se řadí ty z poruch, které se prvotně týkají myšlení, prožívání nebo vztahů k ostatním lidem. V minulosti se v obdobném významu užíval například termín „šílenství“.

Americkým manuálem DSM byl inspirován i V. díl (diagnózy řady F) Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN, ICD), který vydává Světová zdravotnická organizace (WHO).

V DSM je kromě kategorizovaných duševních poruch definováno i mnoho jejich příznaků (jako je paranoia). Ty nejsou samy o sobě považovány za nemoci, ale pouze za indikátory některé z výše zmíněných poruch.

MKN mezi poruchami a příznaky takto nerozlišuje, protože většina diagnostických položek je vytvářena především na základě příznaků, nikoliv organické příčiny.

 

V České republice je platná Mezinárodní klasifikace nemocí MKN 10 od roku 1994.

Prochází průběžnými aktualizacemi, poslední aktualizace je platná od 1.1. 2013.

 

V kapitole Poruchy duševní a poruchy chování rozpoznává tyto kategorie zvané oddíly:

F00–F09 Organické duševní poruchy včetně symptomatických

F10–F19 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek

F20–F29 Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy

F30–F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady)

F40–F48 Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy

F50–F59 Syndromy poruch chování‚ spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory

F60–F69 Poruchy osobnosti a chování u dospělých

F70–F79 Mentální retardace

F80–F89 Poruchy psychického vývoje

F90–F98 Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v dospívání

F99 Neurčená duševní poruch

zdroj :

http://cs.wikipedia.org/wiki/Du%C5%A1evn%C3%AD_porucha

 

Podle Psychologického slovníku ( P.Hartl, H.Haertlová. Praha : Portál 2004) porucha (disorder, defect, disturbance) je :

1) nejčastěji relativně trvalé porušení funkce nebo procesu 2)rysy a vlastnosti výrazně odlišné od normy, v tom případě nejčastěji sociálně a kulturně podmíněno 3)v MKN-10 je pro veškerou klasifikaci užíván termín porucha namísto termínu nemoc a onemocnění. Termín porucha je užíván pro označení existence  klinicky rozpoznatelného souboru příznaků nebo chování, který je většinou spojený s  pocitem tísně a narušením funkcí.

Všeobecně přijatý princip při tvorbě definic všech poruch v MKN-10 říká, že definice poruch musejí platit s ohledem na přiměřenost termínů v různých kulturách, náboženstvích a národnostech. Omezení v pracovním výkonu, ve výkonu rodinných rolí či při odpočinku se mohou stát pouze užitečným ukazatelem poruchy.

Obor

Psychologie

Okres

--

Knihovna

Archeologický ústav AV ČR, Praha

Datum zadání dotazu

27.05.2014 12:25

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu