pojem "metodika"

Text dotazu

Dobrý den, potřebovala bych pomoc s odkázáním na nějaké zdroje, kde by vysvětlovali obsáhleji pojem "metodika". Můžete mi prosím pomoct?

Odpověď

Dobrý den,
podobný dotaz jsme před lety zpracovávali, je uložen v Archivu PSK, viz níže,

metodika - z řec. methodikos - návodný, návod podávající
https://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/metoda-metodologie-technika-vyznam-pojmu.

Další zdroje:
methoda, metoda, -y f. log. způsob, jímž se získávají nové vědecké poznatky. Methoda analytická, synthetická, srovnávací, analogická, induktivní, deduktivní, statistická, experimen- tální a j., účelný způsob n. soustavný postup jednání.
...
methodik, metodik, -a m. pěstitel methodiky, zvi. učitel soustavně vyučující. (Weigel, známý kuriosní metodik, naváděl již děti к tomu, aby hotovily figury a modely z papíru i dřeva.)
...
methodika, metodika, -y f. účelný postup; nauka o methodách, hl. pedagogických. Krajný a důsledný empirik. aby vyložil řád logický a methodiku poznání, musil by se utíkati к nějaké předurčené harmonii. V semináři měli by středoškolští odborníci konati přednášky o metodice
svých předmětů.
Zdroj: Příruční slovník jazyka českého. V Praze: Státní nakladatelství, 1935-1957. s. 801. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:dd6279270bfd50d6292b73420fcc605d

A např. z oboru knihovnictví:

On-line metodika představuje rychlé a účinné řešení základních potřeb a požadavků obsluhovaných knihoven. Je poskytována Národní knihovnou v záložce Informace pro knihovny. Krajské a pověřené knihovny nabízejí svým obsluhovaným knihovnám metodické zázemí...
Zdroj: DILHOFOVÁ, Adéla, KRATOCHVÍLOVÁ, Monika a LIDMILA, Jan.
Příručka pro knihovníky veřejných knihoven. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2013. s. 46. ISBN 978-80-7051-199-2. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:00d00830-5db8-11e9-98bc-5ef3fc9ae867

Další odkaz (na knihu, která má v názvu přímo 'metodika':

Titul Metodika byl dán knize z praktické příčiny pro stručnost a jasné naznačení jejího účelu, jenž je skutečně rázu metodického. Podává se tu na základě mnoholeté zkušenosti názorný obraz prakse při maturitní zkoušce z vyučovacího jazyka českého;
jak se časem a potřebou vyvinula...
Zdroj: VOBORNÍK, Jan.
Metodika básnických výkladů. Praha: Kvasnička a Hampl, 1926. s. 7. Dostupné také z: https://ndk.cz/uuid/uuid:0cbaecc0-8986-11e8-be68-5ef3fc9bb22f

A dále...
Metodika je obecně pracovní postup (metoda) nebo nauka o metodě, popřípadě dokument obsahující metodické informace. Metodika v oblasti metodologie vědy je metoda vědecké práce. Metodika v oblasti pedagogiky je nauka o metodě vyučování v určitém oboru (teorie vyučování).
https://cs.wikipedia.org/wiki/Metodika

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.11.2020 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu