Pojem demokracie

Text dotazu

Dobrý den, chtěl bych se prosím vás zeptat na pojem demokracie.
Mockrát vám děkuji...

Odpověď

Dobrý den,
demokracie je termín označující politický princip založený na účasti lidu na řízení společnosti, podřízení se menšiny většině a uznání svobody a rovnosti občanů. Termín poprvé použil ve starém Řecku Herodotos ve významu vlády mnohých, charakterizované zejména jako rovnost před zákony. V průběhu dějin se chápání demokracie ve své podstatě nelišilo, mělo však různé nádechy - např. v době Velké francouzské revoluce začala být demokracie chápána vedle formy zřízení jako výraz sociální a politické síly.
Dnes je moderní liberální demokracie založena na třech komplexech všeobecných principů:
1) tradiční občanská práva
2) předpoklad, že státní moc vychází z lidu, který ji ustanovuje a kontroluje a ukládá jí odpovědnost vůči všem občanům (předpokladem demokracie je dělba moci - tj. moc zákonodárná, výkonná a soudní)
3) vůle lidu je uplatňována všeobecnými, přímými a tajnými volbami Na základě způsobu vlády lidu se rozlišuje demokracie přímá a nepřímá.

Slovo demokracie má původ v řeckém démos=lid a kratein=vládnout.

Podrobnjěší informace naleznete v knihách:
* MADAR, Zdeněk a kolektiv. Slovník českého práva. Díl I, A-O. Praha :
Linde, 1995. 716 str. ISBN 80-85647-62-1.
* Universum : všeobecná encyklopedie. Díl 2, C-E. Vyd. 1.. Praha : Odeon, 2000. 681 str. ISBN 80-207-1062-0.
* Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích. Díl 1, A-F.  Vyd. 1.. Praha :
Nakladatelský dům OP, 1996. 787 str. ISBN 80-85841-31-2.

V online katalozích na adrese http://aleph.nkp.cz/F/ (především katalog NKC a Souborný katalog SKC) a v portálu JIB (Jednotná informační brána,
http://www.jib.cz/V?RN=623877049) můžete dohledat další publikace týkající se konkrétně demokracie. Využít můžete jako vyhledávání demokracie jako předmětu knihy, tak např. slova v názvu. Vyhledané výsledky lze dále upravovat pomocí funkcí "filtrovat" a "zpřesnit". 

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.11.2010 11:11

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu