poixté vs. po ixté

Text dotazu

Dobrý den, píše se správně číslovka "poixté", nebo "po ixté"?

Odpověď

Dobrý den,

pomineme-li, že se jedná spíš o hovorový výraz než spisovný, mohl by se řadit mezi spřežky typu po prvé x poprvé. Internetová jazyková příručka na stránkách Ústavu pro jazyk český AV ČR říká:

Jedním ze slovotvorných postupů, kterými vznikají nová slova, je tzv. spřahování. Spřahování je specifický způsob tvoření slov... Tvoříme tak například číslovky (pět a dvacet → pětadvacet), přídavná jména (dlouho hrající → dlouhohrající), příslovce (jak se patří → jaksepatří, na nic → nanic) a podstatná jména (z mrtvých vstání → zmrtvýchvstání). Specifickou skupinou jsou tzv. příslovečné spřežky.

Spřahováním jsou tvořeny příslovečné spřežky, a to tak, že se předložky spojují s různými druhy slov (podstatnými a přídavnými jmény, zájmeny, příslovci a také číslovkami).

Příslovečné spřežky píšeme dohromady – jako jedno slovo. Hranice chápání určitého výrazu jako spřežky však není ve všech případech jasná, často dochází ke kolísání, a nezřídka proto vedle sebe existují jak podoby psané zvlášť, tak dohromady a jejich význam je totožný (na příklad – například).

Zda jde o spřežku, si můžeme u mnoha výrazů ověřit ve SSČ nebo v PČP. Pokud hledaný výraz nenalezneme ani v jedné příručce, jde většinou o dvě samostatná slova, a proto je píšeme zvlášť.

 

Akademická příručka českého jazyka (Markéta Pravdová, Ivana Svobodová. Praha: Academia, 2014.) říká:

"Typ poprvé - po prvé, zaprvé - za prvé

Do této skupiny spřežek je možné zařadit i víceslovné spřežky, protože také v těchto případech převažuje psaní zvlášť, lze však psát: o sto šest i ostošest, jak se patří i jaksepatří,... Ačkoli není spojení co by dup ve slovnících či Pravidle českého pravopisu zachycena podoba jednoslovná (cobydup), nechápali bychom ani ji jako chybnou."

 

To znamená, že i když není spojení poixté x po ixté ve slovníku, mohlo by se považovat za přípustné psaní oběma způsoby.

Existují kontexty, v nichž můžeme váhat, zda užít jednoslovné příslovce, nebo dvouslovné spojení předložky a např. zájmena.

Typ: po tom × potom, po té × poté

Při váhání, zda užít spojení předložky a ukazovacího zájmena (po tom, po té), či zda je správné jedině psaní dohromady, a tedy užití příslovce (potom, poté), se můžeme řídit jednoduchým pravidlem: je-li možné nahradit výrazy potom a poté příslovcem pak, je namístě pouze psaní dohromady: Hrál a potom (pak) zpíval. Jako předkrm si dáme šunku a poté (pak) hlavní chod. Dáme si čaj a poté (pak) půjdeme spát.

Kde však tato situace nenastává, tj. pokud jde o předložku a ukazovací zájmeno, je správné pouze psaní zvlášť: Teď běží Karlík a po tom chlapci před tebou poběžíš ty. Objednáme si a po tom obědě se rozhodneme, co dál.

http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=130

 

Doporučujeme ale obrátit se na odborníky v Ústavu pro jazyk český AV ČR http://www.ujc.cas.cz/, kde by mohli podat podrobnější vysvětlení.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

03.09.2018 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu