Pohanští bohové na českolipsku

Text dotazu

Zajímalo by mne, jací pohanští bohové byli v historii uctíváni na Českolipsku.

Odpověď

Dobrý den,

první náznaky uctívání pohanských bohů pochází z dob únětické kultury, rozšířené také do oblasti severních Čech. Únětická kultura spadá do počátků doby bronzové a trvala cca pět století (přibl. v letech 2000-1500 př.n.l.).
Nebožtíci byli do hrobů položeni většinou ve skrčené poloze, téměř vždy s obličejem obráceným ke slunci. Z tohoto archeologové usuzují o existenci blíže neznámého slunečního kultu.
Dále naše území obývali Keltové, kteří však do oblasti severních Čech výrazněji nezasáhli, proto se o jejich náboženství nezmiňujeme. Pokud máte zájem o informace o jejich životě a náboženství, viz uvedená publikace níže.
Mnohem významnější byli pro oblast Českolipska Germáni, v posledním století př. n. l. nalézáme jejich stopy např. u Jestřebí, Sloupu, Svojkova, u Kobyl na Českodubsku. Germánské náboženství bylo polyteistické, s archaickými prvky totemismu, uctíváním přírodních jevů a magickými obřady vycházejícími z animistických představ. Některá z totemových zvířat (pták, býk, kůň) se stala atributy bohů. Se vznikem kmenových svazů upadlo mnoho božstev do zapomnění a postupně se vytvořil hiearchicky uspořádaný panteon. Nejvyšší místo zaujal Wodan (v severogermánské podobě Odin), bůh válečníků a vládce říše mrtvých. Mezi další významné a nejčastěji uctívané bohy patřili: Donar (Thor)-bůh hromu a blesku, ochraňující bojovníky, mořeplavce a plodivé síly přírody, Tivar-bůh války a strážce práva; Frey, jeho sestra Freya a bohyně Frigga byli typickými božstvy plodnosti. Protipól dobra a zla, spjatý s neustálým koloběhem vzniku a zániku, zosobňuje bůh jara Baldr a lstivý Loki.
Postupně bylo naše území osidlováno Slovany. Hmotné nálezy na jihu Českolipska dokazují jejich působení v této oblasti. Slované uctívali nejdříve pravděpodobně jednoho nejvyššího boha, který byl postupně vytlačen jiným lokálně silnějším kultem nižšího boha/ů. Pro slovanské náboženství bylo typické tvoření tzv. přírodních bohů (např. bůh slunce, hromu). Mezi nejznámější bohy patří: Perun, nejvyšší bůh východních Slovanů; Stribog, bůh větrů; Svarog, sluneční bůh; Černobog - křesťany byl interpretován jako ďábel; atd.
Slované začali postupně přijímat křesťanství, které nakonec plně vytlačilo uctívání pohanských bohů.

Použitá literatura:
HORA-HOŘEJŠ, Petr. Toulky českou minulostí. Díl 1, Od nejstarší doby kamenné po práh vrcholného středověku 2., upravené vyd.. Praha : Bonus Press-Baronet, 1993. 277 s.

WALDHAUSER, Jiří ; KOŠNAR, Lubomír. Archeologie Germánů v Pojizeří a v Českém ráji. 1. vyd.. Praha : Libri ; Mladá Boleslav : Okresní muzeum, 1997. 155 s.

SMETANA, Jan ; GABRIEL, František. Slované v severních Čechách. Teplice : Kraj. muzeum, 1980. 22, [2] s.

WALDHAUSER, Jiří. Encyklopedie Keltů v Čechách. 1. vyd.. Praha : Libri, 2001. 591 s.

http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD_Slovan%C5%AF

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.12.2007 12:49

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu