pohádka se špatným koncem

Text dotazu

Dobrý den, chtěl bych se prosím vás zeptat jestli
existuje pohádka se špatným koncem, a jestli existuje, tak jak končí.
Mockrát vám děkuji...

Odpověď

Dobrý den,

pohádka jako literární útvar se vyznačuje některými specifickými znaky, které ji odlišují od pověsti či povídky. Všechny tři zmíněné literární útvary jsou si ovšem velmi blízké a hranice mezi nimi je někdy velmi tenká.

Pohádka se odehrává, narozdíl od pověsti, v neurčitém čase a na neurčitém místě (není vázána na konkrétní historickou dobu a místo). Nadpřirozené, zázračné události se v ní dějí samozřejmě a děj pohádky končí spravedlivým vítězstvím dobra nad zlem, chytrosti nad hloupostí (apod.), tedy kladných vlastností nad zápornými. Ve většině pohádek jsou kladní hrdinové spravedlivě odměněni za své dobré chování a činy (platí to převážně pro pohádky tzv. kouzelné).

U tzv. autorských pohádek a pohádek, které jsou svou podstatou velmi blízké pověstem, se v některých případech můžeme setkat s tím, že kladný hrdina nedojde spravedlivé odměny za své dobré činy či tato odměna není adekvátní jeho úsilí. Konec těchto pohádkových příběhů se nám tak může zdát smutný a nepřináší nám pocit útěchy, který k pohádkovému konci patří.

Do této kategorie spadají především autorské pohádky Hanse Christiana Andersena a Oscara Wilda. Jako příklad z tvorby H. Ch. Andersena můžeme uvést Děvčátko se sirkami (http://sanssucre.blog.cz/0808/devcatko-se-sirkami-h-ch-andersen) , Statečného cínového vojáčka (http://ld.johanesville.net/andersen-02-pohadky)  či Malou mořskou vílu (motiv sebeobětování). Motiv sebeobětování se objevuje i v pohádkách Oscara Wilda - např. Slavík a růže (http://svjet.sweb.cz/wilde.html ) nebo Šťastný princ (http://www.elidor.cz/literatura/autori/Wilde_Oscar/dilo/stastny_princ_cz.htm).

Jako příklad pohádky typu pověsti můžeme uvést např. baltskou pohádku Engle (http://pohadky-sveta.wz.cz/egle.html) .

Podobných pohádek by bylo jistě možné nalézt mnohem více.

Pohádky H.CH.Andersena vyšly v souborném vydání (3 svazky):

* ANDERSEN, Hans Christian. Pohádky. vyd. v této úpravě 1. Praha : Brio, 2005-2006.

Pohádky - O.Wilde:

* WILDE, Oscar. Šťastný princ a jiné pohádky. 2. čes. vyd. V Praze :´Slovart, 1997.

Další použitá literatura:

* BETTELHEIM, Bruno. Za tajemstvím pohádek : proč a jak je číst v dnešní době. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-290-1.

* O pohádkách : Sborník statí a článků. 1. vyd. Praha : SNDK, 1960.

* ČEŇKOVÁ, Jana. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury : adaptace mýtů, pohádek a pověstí, autorská pohádka, poezie, próza a komiks pro děti a mládež. 1. vyd. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-095-X.

* Slovník literární teorie. 2., rozš. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1984.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

30.11.2010 13:03

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu