Pohádka Jeníček a Mařenka

Text dotazu

Dobrý den,
jsem studentka VŠ a dělám bakalářskou práci na téma Jeníček a Mařenka.
Ráda bych se Vás zeptala, ve kterých publikacích mohu zaznamenat vývoj této pohádky.
Dozvěděla jsem se, že první sepsání došlo u italského spisovatele G. Basile v jeho knize Pentameron, dále další verze Ch. Perraulta a bratři Grimmové - ale bohužel nikde nemohu sehnat podrobnější informace o vývoji a proudu této pohádky.
Proto bych se Vás chtěla zeptat, zda neexistují teoretické publikace, které se tomu souhrnně věnují a popisují historii lidových pohádek, resp. zrovna této.

Byla bych Vám vděčná za každý tip, poněvadž mě nenapadají žádné "kloudné" publikace.


Předem děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

téma Jeníček a Mařenka bylo zpracováno několika bakalářskými pracemi, které jsem namátkově našla  internetu, např.:
Masarykova univerzita
Filozofická fakulta
Tereza Dvořáková
Proměny syžetu Jeníčka a Mařenky
  Komparace vnějších znaků a analýza jejich vnitřního obsahu na základě morfologického rozboru
  Bakalářská diplomová práce
  Brno 2010
Tato bakalářská práce
se zabývá především otázkami týkajícími se podobností a odlišností v konkrétním syžetu. Jak se německá předloha Jeníčka a Mařenky prolíná s anglickou, francouzskou, polskou a českou úpravou?
Můžeme ji analyzovat z morfologického hlediska?
...

Literární adaptace Perníkové chaloupky
Bakalářská diplomová práce
Veronika Štefechová
Brno 2007
...

Pohádkou se zabývá i příspěvek k Problémové dítě a hra,  zaměřuje se na definici pohádky a její místo v dětské literatuře, typické rysy pohádkových vyprávění, psychologie v pohádkách, historie pohádek a porovnání  pohádek a mýtů...
ÚVOD DO PROBLEMATIKY
ROZHOVOR S DÍTĚTEM A S RODIČI
Pohádky a jejich vliv
na psychický vývoj dítěte
L U C I E   S TA Ň K O VÁ
P R O B L ÉMOV É  D Í T Ě  A  H R A – 2 9 1 Velice známá pohádka „O perníkové chaloupce“ (také jen „Perníková chaloupka“ nebo „Jeníček a Mařenka“). „Perníková chaloupka“ má mnoho rovin, asi tou základní je ukázka toho, kam až může vést neutěšená ekonomická situace rodičů...
Tato práce obsahuje použitou literaturu, kterou doporučujeme i my a která by mohla být i pro Vaši práci inspirující.
Použitá literatura:
Bettelheim, B.: Za tajemstvím pohádek: Proč a jak je číst v dnešní době. Lidové noviny, Praha 2000.
Corbett, L., Stein, M.: Příběhy duše III.: Moderní jungiánský výklad pohádek. 1. vyd., Emitos, Brno 2007.
Čeňková, J. a kol.: Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury. 1. vyd., Portál, Praha 2006.
Černoušek, M.: Děti a svět pohádek. 1. vyd., Albatros, Praha 1990.
Franz, M.-L. von.: Psychologický výklad pohádek: smysl pohádkových vyprávění podle jungovské archetypové psychologie.
2. vyd., Portál, Praha 2008.
Lužík, R.: Pohádka a dětská duše. 1. vyd., Václav Petr (Svazky úvah a studií, č. 88), Praha 1944.
Propp, V. J.: Morfologie pohádky a jiné studie. 2. vyd., H & H Vyšehradská, Jinočany 2008.

Pohádkou se zabýval Václav Tille, literární, divadelní a filmový teoretik, folklorista, prozaik, překladatel z francouzštiny, vlastní pohádková tvorba.
(Pod vlastním jménem V. Tille psal literárně vědné práce, pod pseudonymem V. Říha pohádky a knihy pro děti. ) S. 155: "Neobyčejně rozšířená "Pohádka o perníkové chaloupce", v níž hoch a děvčátko, děti otcem v lese zavedené, najdou v lese perníkovou chaloupku báby a dědka, jedí perník a utíkají domů, je u  Němcové vyprávěna zvláštním, méně rozšířeným variantem.  Schází v něm ona část textu, kde děti jsou chyceny a krmeny na zabití, - děti prchají hned po tom, když loupá  Honzíček střechu a dědek se nedá již ukonejšit na otázku: "kdo ...loupá perníček?", odpovědí Maruščinou, že je to jen "větříček". Děti pak prchají, potkají na "leném" poli ženu, která zdržuje dědka tím, že na otázky, neviděla-li dětí, vypravuje mu, jakým způsobem se pěstuje a spracovává len. Němcová dodává k tomuto variantu z podání jiný, podrobnější konec, že to byl duch jejich matky, který pak napomenul otce a postrašil macechu. Připojuje mimo to v obsahu také běžnější variant, jak děti jsou chyceny, krmeny, jak lstí upečou babu, která je chce strčit do pece, a prchají domů k otci."
Citováno z: TILLE, Václav. České pohádky do roku 1848. Praha: Česká akademi císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1909. Signatura NK ČR 54 C 1280/Tř.III, čís.30, 1909

Obor

Antropologie, etnografie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

13.12.2012 13:28

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu