Poezie - neznámý text

Text dotazu

Dobrý den,
marně se pokoušíme zjistit autora tohoto textu:
..."ty jasné slunce národů,
    ty neúnavné slunce našich dnů,
    ba větší nežli slunce jsi
    neb jemu není dáno moudrosti"...
Báseň je pravděpodobně o Stalinovi, ale kdo je autorem???

Odpověď

Dobrý den,

bohužel se nám nepodařilo vyhledat daný text v žádných nám dostupných zdrojích.
Na internetu se nám podařilo vyhledat akorát tento odkaz: https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:MxReIQQPR6wJ:www.gymnaziumdc.cz/predmety/dejepis/data/doc/down.php?name%3D16.doc+ty+jasn%C3%A9+slunce+n%C3%A1rod%C5%AF,+ty+ne%C3%BAnavn%C3%A9+slunce+na%C5%A1ich+dn%C5%AF&hl=cs&gl=cz&pid=bl&srcid=ADGEESj9qN6jKW_luHqqVXRFg2uHUkbA4Sl5GtzH7ZCr6iWYjXwBAKaBub5FtpELyGa7IyBctp0uyQI6I68LBNjBvzfjh2xETJfwM3rDRbVKIzyUinzp677UQzmwpbnAFLMV_k8ogiV8&sig=AHIEtbTdgf-ngixhsFkFKiDqgbX5DMz_Gg , kde se nachází Vámi zmíněný text a vypadá to, že by autorem měl být V.I. Lenin. (Leninův dopis XII. sjezdu strany, napsaný od 23. prosince 1922 do 4. ledna 1923, známý jako "Závět" či "Politická závěť ") Když jsme ale tento spis (Politická závěť) prohledali, nepodařilo se nám zde Vámi uvedený text básně najít (ovšem spis jsme prošli jen rychločtením, je možné, že jsme tento text tedy přehlédli), zbylý odstavec textu z těchto stránek je totiž skutečně z Leninova dopisu. Domníváme se však, že tento text může být s velkou pravděpodobností anonymní, protože takovéto podobné oslavné písně většinou své autory nemají známé. Se svým dotazem se ale také můžete obrátit ještě na Ústav pro českou literaturu AV ČR, http://www.ucl.cas.cz/cs/kontakt/adresa, kde by Vám možná mohli poskytnout uspokojivější odpověď, nebo alespoň poradit, kde by se dalo ještě hledat.

Zdroje:

* https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:MxReIQQPR6wJ:www.gymnaziumdc.cz/predmety/dejepis/data/doc/down.php?name%3D16.doc+ty+jasn%C3%A9+slunce+n%C3%A1rod%C5%AF,+ty+ne%C3%BAnavn%C3%A9+slunce+na%C5%A1ich+dn%C5%AF&hl=cs&gl=cz&pid=bl&srcid=ADGEESj9qN6jKW_luHqqVXRFg2uHUkbA4Sl5GtzH7ZCr6iWYjXwBAKaBub5FtpELyGa7IyBctp0uyQI6I68LBNjBvzfjh2xETJfwM3rDRbVKIzyUinzp677UQzmwpbnAFLMV_k8ogiV8&sig=AHIEtbTdgf-ngixhsFkFKiDqgbX5DMz_Gg
* NAUMOV, Vladimir Pavlovič. Leninův odkaz. Moskva : Novosti, 1988.
* LENIN, Vladimír Iljič. Politická závěť. 1. vyd. Praha : Svoboda, 1988.
* LENIN, Vladimír Iljič. Spisy. Sv. 36, 1900 - 1923. 1. autorizované vyd. Praha : Státní nakladatelství politické strany, 1958.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.06.2012 09:49

Karel Benda píše:
Sobota 12.11.2016 21:18
Milá Knihovno,

nevím, kdo tento dotaz za Tebe zodpovídal - že by nějaká výpomocná knihovnice či jakýsi výpomocný knihovník ve věku kolem dvaceti let, která/ý se nejprve musel/a podívat, kdo to vůbec byli Stalin a Lenin? Také slovo "akorát," použité v odpovědi, tahá poněkud za uši - Knihovno, Knihovno, zdá se, že málo čteš... :-o

Ačkoliv jsem vyrostl za socialismu a krmili mne Leninem dnem i nocí (Stalinem už ne, bylo dávno po kultu osobnosti), nikdy nepadla ani zmínka o tom, že by Lenin psal také básně. Kdyby ano, jistě bychom se je byli učili nazpaměť. Soudného člověka by také jen těžko mohlo napadnout, že by vůdce bolševické revoluce Lenin skládal servilní veršíky na v té době o mnoho méně významného Stalina, jehož odstranění nakonec navrhoval právě ve své politické závěti (sepsané na přelomu let 1923-4), o které se, milá Knihovno, v odpovědi zmiňuješ.

Kde jsi, Knihovno, hledala, nevím. Když jsem si nicméně první verš přeložil do ruštiny ("Ты яcное солнце нарoдoв"), našel jsem odkazů hned několik. Už první v pořadí (http://knigger.com/texts.php?bid=16424&page=105) mne poučil, že autorem této ponížené ódy na Stalina je Alexej Tolstoj (1883 - 1945, vzdálený příbuzný Lva Nikolajeviče Tolstého a za Stalina předseda Svazu sovětských spisovatelů). Odkaz se zdá být věrohodný, jde o digitalizovanou podobu knihy Stalin (2. díl, str. 105), jejímž autorem je sám Lev Trockij (1879 - 1940, blízký spolupracovník Lenina a sok Stalina, za Leninova života mnohem významnější než Stalin, který ho později v mexickém exilu nechal zavraždit). Také ostatní odkazy (např. na Google Books) uvádějí stejného autora.

Celé čtyřverší pak zí v ruštině takto:
"Ты, ясное солнце народов.
Беззакатное солнце современности.
И больше, чем солнце,
ибо в солнце нет мудрости..."

Takže - kdo hledá, najde. Resp. v době Google: kdo umí hledat, najde. I když až po čtřech letech...

Hezké dny,

Karel
PSK - admin píše:
Pondělí 14.11.2016 09:31
Dobrý den, děkujeme za opravení a upřesnění odpovědi, služba PSK.
Karel Benda píše:
Pondělí 14.11.2016 20:04
P.S. Milá Knihovno, musím opravit sám sebe v uvedeném datu sepsání politické závěti V. I. Lenina: nešlo o přelom let 1923-4, ale 1922-3, jak ve své odpovědi uvádíš Ty. Za toto pochybení se omlouvám. Nicméně místo opěvování Stalina v ní Lenin naopak píše: "Stalin je příliš hrubý a tento nedostatek, který se jakžtakž dá trpět ve styku mezi námi komunisty, nelze trpět u generálního tajemníka. Proto soudruhům navrhuji, aby uvážili, jak Stalina z této funkce přemístit, a jmenovali do ní jiného člověka, který by se ve všech ostatních směrech lišil od Stalina jen jednou předností, že by totiž byl snášenlivější, loajálnější, zdvořilejší a pozornější k soudruhům, méně náladový atd." Oslavné veršovánky zůstávají na Alexeji Tolstém. :-)

Karel
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu