Podprahová reklama

Text dotazu

Dobrý den, kde bych našel podklady k historii
podprahové reklamy a jejímu využití. Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

v elektronickém katalogu Národní knihovny ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc ) jsme nalezli následující dokumenty, které se mj. věnují i podprahové reklamě:

* VYSEKALOVÁ, Jitka a kol. Psychologie reklamy: nové trendy a poznatky. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007. 294 s. : il. (převážně barev.) ; 25 cm. (Expert). ISBN 978-80-247-2196-5.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200712/contents/nkc20071758169_1.pdf  

* MATUSIKOVÁ, Lucja. Žena - spotřebitelem: [studijní materiál]. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2008. 84 s. ; 30 cm. ISBN 978-80-7248-456-0.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200908/contents/nkc20081802375_1.pdf  

* VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie komunikace. Praha: Portál, 2009. 319 s. ; 24 cm. ISBN 978-80-7367-387-1.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200903/contents/nkc20091851037_1.pdf  

* KOBIELA, Roman. Reklama: 200 tipů, které musíte znát. Brno: Computer Press, 2009. x, 161 s. : il. ; 23 cm. ISBN 978-80-251-2300-3.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200907/contents/nkc20091963460_1.pdf   

Několik článků, ze kterých byste mohl čerpat, obsahuje také článková databáze ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://aleph.nkp.cz/cze/anl). Databáze nabízí citace článků vydaných v denním tisku a vybraných odborných periodikách od r. 1991.

* BASTLOVÁ, Helena. Naplnit poznání vědecké i snažení mravní. In: Český zápas. ISSN 0323-1321. Roč. 81, č. 11 (20010520), s. 4-5.

* subliminální sugesce -- 20./21. stol. * reklama a propagace -- etické aspekty * reklama a propagace -- etické aspekty * podprahová sugesce * podprahová reklama

* SAVIN, Janet. Sex, násilí a subliminals. Převzatý článek, bez udání pramenu, redakčně zkráceno. In: Salvo. -- Č. 10 (1992), s. 6-7.

* masmédia * reklama a propagace * podprahová sugesce

* NÉMEC, Petr. Tajní svůdci přicházejí s novými nápady. In: Hospodářské noviny. Praha. ISSN 0862-9587. Roč. 43, č. 184 (19990921), s. 8.

* marketing * reklama a propagace * reklamní kampaně * reklamní agentury * podprahové reklamy * účinek vůní * Česko. * r. 1999

* PONDĚLÍČKOVÁ, Aneta. Znepokojivý vliv reklamy. Rubrika: Psychologie. In: Regena. ISSN 1212-2289. Roč. 17, č. 5 (2007), s. 26.

* Ogilvy, David, 1911-1999 * televizní reklama -- podprahové vnímání -- rizika * výňatky

Dále jsme nalezli dvě kvalifikační práce, které se rovněž zabývají tématem podprahové reklamy, s největší pravděpodobností však budou dostupné pouze studentům a pracovníkům vysoké školy, na které byly obhájeny.

Centrální katalog Univerzity Karlovy (http://ckis.cuni.cz/) :

* ROZMAJZL, Lukáš. Podprahová (subliminální) reklama - výklad pojmu [rukopis]. Praha, 2008. 77 listů : il., [15] listů příl. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd. Institut komunikačních studií a žurnalistiky, 2008.

Souborný katalog Vysoké školy ekonomické v Praze (http://library.vse.cz/) :

* JURAYEVA, Mariya. Vůňový marketing [elektronický zdroj]. Diplomová práce (Ing.)-Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů, 2010

Abstrakt: Práce je zaměřená na možnosti využití vůní při tvorbě marketingových strategii. V souvíslosti s tím na fungování lidského čichu obecně. Rovněž je součásti práce podprahové působení na spotřebitele a legislativní rámec této problematiky. V praktické části jsou rozebrány odborné studie, dále také výzkum u spotřebitulů formou dotazování.

* podprahová reklama * marketingové strategie * vůňový marketing

Pro vyhledání odborných cizojazyčných pramenů můžete využít především vyhledávač Google Scholar (http://scholar.google.com) , který nabízí odkazy na odborné články, příspěvky v konferenčních sbornících, výzkumné zprávy aj., včetně odkazů na plné texty, jsou-li k dispozici. Může se jednat o volně dostupné dokumenty nebo dokumenty přístupné v placených databázích (např. JSTOR, Wiley). Google Scholar v takovém případě zobrazí citaci dokumentu, případně abstrakt, pro přístup k plnému textu je však nutné databázi využívat z počítače s oprávněnou IP adresou. Přístup do placených databází umožňují knihovny svým registrovaným uživatelům s platným čtenářským průkazem, jednak přímo v budově knihovny, nebo také mimo ni prostřednictvím vzdáleného přístupu. Přihlášením pomocí identifikačních údajů ze čtenářského průkazu pak uživatelé mohou v databázích vyhledávat i doma, ve škole, v práci atd. Informace o nabízených placených zdrojích zveřejňují knihovny na svých webových stránkách.

Uvádíme příklad volně dostupných článků v plném textu, které jsme v Google Scholar získali zadáním spojení subliminal advertising:

* Subliminal messages: between the Devil and the Media -

http://www.d.umn.edu/~rvaidyan/mktg4731/subliminal.pdf  

* How a publicity blitz created the myth of subliminal advertising -

http://repiev.ru/doc/subliminal.pdf  

* The cargo-cult science of subliminal persuasion -

http://www.csicop.org/si/show/cargo-cult_science_of_subliminal_persuasion   

Licencované databáze je samozřejmě možné využívat i jednotlivě, domníváme se, že nejvíce relevantních článků byste mohl získat např. z databází EBSCO

- Academic Search Complete, Web of Science - Social Science Citation Index,

SpringerLink, ScienceDirect apod. Kompletní přehled placených zdrojů dostupných v Národní knihovně ČR naleznete na adrese http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3, tyto zdroje mohou využívat registrovaní uživatelé NK ČR lokálně přímo v knihovně nebo přes vzdálený přístup odkudkoliv(http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=vzdal_pristup.htm) .

Základní přehled k uvedené problematice lze získat i prostřednictvím internetu, např.:

* http://www.lidovky.cz/ln_veda.asp?c=A060427_084444_ln_veda_hlm  

* http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2006072119  

* http://www.m-journal.cz/cs/reklama-podpora-prodeje/kouzlo-a-zmar-podprahove-reklamy__s278x6526.html

* http://en.wikipedia.org/wiki/Subliminal_stimuli  

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.11.2010 14:24

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu