podpora v nezaměstnanosti

Text dotazu

Má tedy dospělá osoba nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud nemá výuční list?

Odpověď

Dobrý den, jak jsme vám již psali, i když vaše nynější otázka se týká pro změnu dospělých, odpověď je stejná:

dotazy tohoto typu musíte směřovat na Českou správu sociálního zabezpečení http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/praha/ , příp. nějakou větší zdravotní pojišťovnu nebo přímo na Ministerstvo práce a sociálního zabezpečení ČR http://www.mpsv.cz/cs/  .

Mládež do 25 let věku evidovaná na úřadech práce:

jedná se jak o osoby mladistvé, v tomto případě uchazeče, kteří si splnili povinnou školní  docházku, jsou starší 15 let věku, ale mladší 18 let věku. Tito mladí lidé si přihlášku ke  studiu na učební či maturitní obor nepodali vůbec nebo mají studium z různých důvodů ukončeno  v průběhu docházky do školy, aniž by vykonali závěrečné zkoušky nebo maturitu.

Podle statistik: nezaměstnaných jen se základním vzděláním bylo v roce 2012 26,7, %; jedná se o osoby , (věkové rozpětí 25 – 64 let), které nejsou vyučeni v žádném speciálním oboru, mají jen povinné základní vzdělání.

Tito lidé podle našeho názoru podporu v nezaměstnanosti pobírat mohou. Na podmínky  žádosti o podporu vám odpoví i na každém obecním úřadu v ČR, odbor sociálních věcí.

Zdroj: Statistická ročenka České republiky 2013. Praha: Český statistický úřad, 2013.

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.10.2014 12:51

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu