Podpisová značka K. V.

Text dotazu

V rubrice Kulturní hlídka olomouckého Našince z 21.
6. 1930 vyšla výborná recenze Halasovy sbírky Kohout plaší smrt podepsaná K.
V. Autor, tehdy pravděpodobně dvacetiletý,tzn. narozen kolem 1910, žil
(studoval, pracoval?) v Olomouci a kritice se zřejmě věnoval častěji. Přes
značné úsilí se mi ho zatím nepodařilo identifikovat (Tauš, rejstříky knih
souvisejících s dobovou moravskou katolickou literaturou). Potřebovala bych
vědět, kdo se pod značkou K. V. skrýval - pokud ovšem nejde o zapomenutý
regionální talent.

Odpověď

Dobrý den,

předpokládáme, že máte na mysli recenzi uveřejněnou v Našinci 22.6.1930 na straně 6, v čísle z 21.6.1930 jsme tuto recenzi nenalezli.

Podle Slovníku pseudonymů v české a slovenské literatuře používalo šifru K.V. více autorů, v době napsání recenze byli však naživu v "dospělém věku"
pouze Julius Fučík a  Karel Velemínský. V Slovníku pseudonymů a kryptonymů A.Dolenského jsme bohužel více autorů užívajících šifru K.V. nenalezli. V Bibliografii do roku 1945 Ústavu pro českou literaturu AV ČR
(http://isis.ucl.cas.cz/index.jsp?form=ret) je u šifry K.V. uveden ještě Karel Vaněk.

K.V. = Julius Fučík (1903-1943), Karol Vaculík (1921-1992), Karel Velemínský (1880-1934), Karel Vinařický (1803-1869), Karel Vondruška (1859-1918), Karel Vranný (2.pol.19.st.)

Prošli jsme několik článků o Našinci a jeho redaktorech i knihy o F.Halasovi, ale bohužel bez úspěchu. Podařilo se nám pouze v textu jednoho z článků nalezt na citaci další recenze podepsané šifrou K.V. (K.V. William
Blake: Snoubenci nebe a pekla. Našinec. 1931, roč. 67, č. 202 (4.9.1931), s.
4).

Doporučovali bychom Vám obrátit se přímo na odborníky, ať již z Ústavu pro českou literaturu AV ČR (http://www.ujc.cas.cz) nebo z Literárního archivu PNP, kde je uložena část pozůstalosti F.Halase (http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/cs/pruvodce-po-fondech-la-seznam
y.php?id=453&sk=h),  část fondu by měla být uložena v Literárním oddělení Moravského muzea v Brně (http://www.mzm.cz/mzm/oddeleni/historicke_oddeleni.html). V případě, že autor K.V. byl z katolického prostředí, pak by Vám snad mohli pomoci i pracovníci Knihovny CKK KTF UK (http://www.ktf.cuni.cz/KTF-36.html),  CKK ve spolupráci s dalšími knihovnami vytvořila databázi Křesťanských bohemikálních jmenných autorit  ve 20. století

použitá literatura:
KUNDERA, Ludvík. František Halas : o životě a díle. Brno : Atlantis, 1999.
455 s. ISBN 80-7108-191-4.
VOPRAVIL, J. Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře. Praha : SPN, 1973. 1540 s.
DOLENSKÝ, A. Slovník pseudonymů a kryptonymů v československé literatuře.
Praha : A.Dolenský, 1934. 155 s.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.07.2008 07:35

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu