Podnikový marketing

Text dotazu

Dobrý den, píši písemnou práci z marketingu na téma podnik a jeho marketingová orientace na zákazníky. Prosím o radu z jaké literatury čerpat. Děkuji.

Odpověď

Níže naleznete pár tipů na vhodné dokumenty k Vašemu tématu jak z fondu CIKS VŠE, tak také z internetu. Velká část z nich má volně přístupné plné texty. Doporučuji Vám také prohlédnutí seznamů použité literatury u jednotlivých vysokoškolských kvalifikačních prací jako inspiraci pro případné další relevantní materiály k Vašemu tématu. 

 

Při hledání Vašeho tématu, jak na volném webu, tak např. i v rámci Souborného katalogu VŠE (http://library.vse.cz) doporučuji použít např. termíny:

marketing

spotřebitel, zákazník / consumer, client

podnik, firma, společnost / company, enterprise, firm

 

Příklady tištěných publikací ve fondu CIKS VŠE

Bártová, Hilda, Bárta, Vladimír a Koudelka, Jan. Spotřebitel: (chování spotřebitele a jeho výzkum). Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2007. 254 s. ISBN 978-80-245-1275-4.

Boučková, Jana a kol. Základy marketingu. Praha: Oeconomica, 2011. 220 s. ISBN 978-80-245-1760-5.

Karlíček, Miroslav a kol. Základy marketingu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 255 s. ISBN 978-80-247-4208-3.

Karlíček, Miroslav a Král, Petr. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 213 s. ISBN 978-80-247-3541-2.

Kotler, Philip et al. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2.

Kotler, Philip a Armstrong, Gary. Principles of marketing. 14th, global ed. Boston: Pearson, ©2012. 637 s. ISBN 978-0-273-75243-1.

Kotler, Philip a Trías de Bes Mingot, Fernando. Inovativní marketing: jak kreativním myšlením vítězit u zákazníků. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 199 s. ISBN 80-247-0921-X.

Koudelka, Jan a kol. Případové studie ze spotřebního marketingu. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2007. 115 s. ISBN 978-80-245-1306-5.

Tomek, Jan. Marketing podniku: marketingové aktivity a tvorba marketingové strategie podniku. Praha: Aleko, 1991. 115 s. ISBN 80-85341-02-6.

Russell, Edward. The fundamentals of marketing. Lausanne: AVA Academia, ©2010. 191 s. AVA Academia series. ISBN 978-2-940373-72-7.

Solomon, Michael R. Consumer behaviour: buying, having, and being. 9th ed. Upper Saddle River: Prentice-Hall, ©2011. xxv, 654 s. ISBN 978-0-13-611092-7.

Whiteley, Richard C. Podnik řízený zákazníkem. Praha: Victoria Publishing, [1991]. 231 s. ISBN 80-85605-69-4.

Zyman, Sergio. Konec marketingu, jak jsme jej dosud znali. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2005. 214 s. Knihovna světového managementu; sv. 16. ISBN 80-7261-134-8.

 

Příklady vysokoškolských kvalifikačních prací VŠE (plné texty jsou dostupné v rámci Souborného katalogu VŠE - http://library.vse.cz)

Junková, Tereza. Využití symbolů v marketingové komunikaci. Praha, 2011. Vedoucí práce Marie Hesková.

Líbalová, Kateřina. Ovlivňování zákazníka při nákupu. Praha, 2010. Vedoucí práce Alena Filipová.

Mynařík, Jan. Aktuální trendy spotřebitelského chování. Praha, 2011. Vedoucí práce Oldřich Vávra.

Novotná, Olga. Systém managementu kvality z pohledu orientace na zákazníka v souboru mezinárodních norem ISO 9000. Praha, 2008. Vedoucí práce Alena Plášková.

Sekyrková, Michaela. Role marketingu v malých a velkých firmách: kvalitativní studie v sektoru FMCG. Praha, 2013. Vedoucí práce Miroslav Karlíček.

Sarkányová, Veronika. Komparace spotřebního chování v České republice a Irsku. Praha, 2011. Vedoucí práce Milan Postler.

Šanderová, Lenka. Cause-related marketing a principy jeho fungování. Praha, 2010. Vedoucí práce Alena Filipová.

 

Příklady volně dostupných online zdrojů

ipodnikatel.cz – Marketing

http://www.ipodnikatel.cz/Marketing/

Marketingový management firmy

http://is.muni.cz/th/206594/esf_m/Verejna_cast_1.pdf

Marketing podniku v době krize

http://www.opf.slu.cz/aak/2012/04/Merenda.pdf

Nový marketing jako příležitost zvýšení vlivu marketingu na dosažení konkurenčních výhod

http://195.178.95.149/bitstream/handle/10563/4207/pil%C3%ADk_2007_dp.pdf?sequence=1

Nové výzvy pro strategické marketingové řízení podniku

http://test.paneurouni.com/files/sk/fep/casopis/eap-1-2010_vnutro-obalka.pdf#page=60

 

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

20.08.2013 07:45

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu