Podniková strategie

Text dotazu

Dobrý den, měla bych na Vás dotaz ohledně formulace a implementace strategie v podniku. Prosím o upřesnění, zda je možné při návrhu vhodné strategie pro podnik (konkrétně pro podnik v oblasti cestovního ruchu) doporučit a navrhnout kombinovanou strategii. Konkrétně by se jednalo o strategii dle Ansoffa (rozvoj produktu) a strategii dle Portera (strategii diferenciace). Nebo není vhodné spolu dávat Ansoffa a Portera a je možné navrhnout pouze jednu z nich? Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Tvorba a volba konkrétní podnikové strategie může být ovlivněna tzv. obecnými typy strategií podle Ansoffa, Kotlera nebo Portera, tj. je možné, aby výsledná konečná strategie podniku vznikla i kombinací několika obecných přístupů a různých dílčích strategií (např. diverzifikační, integrační, obranné, ….). Vše se odvíjí od cílů podniku a jejich realizovatelnosti.

Níže naleznete pár tipů na vhodné dokumenty k Vašemu tématu z fondu VŠE. Doporučuji Vám také prohlédnutí seznamů použité literatury u jednotlivých vysokoškolských kvalifikačních prací jako inspiraci pro případné další relevantní materiály k Vašemu tématu. 


Příklady tištěných publikací ve fondu CIKS VŠE

Hanzelková, Alena et al. Strategický marketing: teorie pro praxi. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2009. xix, 170 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-120-8.

Jakubíková, Dagmar. Strategický marketing. 2., rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 362 s. Expert. ISBN 978-80-247-4670-8.Lacina, Karel. Management a marketing cestovního ruchu. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. 81 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-035-7.

Palatková, Monika. Marketingová strategie destinace cestovního ruchu: jak získat více příjmů z cestovního ruchu. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 341 s. Marketing. Manažer. ISBN 80-247-1014-5.

Tomek, Jan a kol. Marketingová strategie podniku. Praha: Management Press, 1992. 179 s. ISBN 80-85603-03-9.

 

Příklady vysokoškolských kvalifikačních prací VŠE (plné texty jsou dostupné v rámci Souborného katalogu VŠE - http://library.vse.cz)

Brabcová, Sanda. Strategie podniku. Praha, 2011. Vedoucí práce František Kovář.

Dlouhý, Zdeněk. Marketingová strategie cestovního ruchu vybrané destinace. Praha, 2010. Vedoucí práce Zdenka Petrů.

Krause, Josef. Strategie podniku v kontextu současného vývoje. Praha, 2007. Vedoucí práce Helena Sedláčková.

Matoušková, Věra. Dílčí strategie podniku - marketingová, prodejní, obchodní, ekonomická, finanční, personální, investiční apod. Praha, 2008. Vedoucí práce František Kovář.

Ozimá, Vladimíra. Dílčí strategie podniku. Praha, 2012. Vedoucí práce František Kovář.

Paluka, Jiří. Strategie podniku. Praha, 2012. Vedoucí práce František Kovář.

Staněk, Filip. Strategie podniku. Praha, 2011. Vedoucí práce František Kovář.

Stanislav, Michal. Marketingová strategie CK Travel Support. Praha, 2012. Vedoucí práce Jana Valentová.

Trachta, Václav. Strategie podniku. Praha, 2013. Vedoucí práce František Kovář.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

01.11.2013 09:01

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu