Podnikatelský záměr - zvýšení návštěvnosti rekreačního objektu

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla jsem se Vás zeptat, zda pomáháte také s vytvořením seznamu
literatury k diplomové práci. Předmětem mé DP je: Podnikatelský záměr MSP -
zvýšení návštěvnosti rekreačního objektu. Jedná se mi tedy o veškerou
dostupnou literaturu k tomuto tématu.

Odpověď

Literaturu k diplomové práci si budete muset vyhledat sama, mohu vám pouze

doporučit zdroje, ve kterých můžete hledat dokumenty, které upotřebíte při

psaní své práce. K dispozici máte také databázi Závěrečných prací na VŠE

(elektronické zdroje), které jsou dostupné ze stránek školy nebo knihovního

katalogu. Veškerou dostupnou literaturu vám nenajde asi nikdo, to je spíše

tzv. terminus technicus, ale prakticky neproveditelný, ale třeba budete

první komu se to podaří.

Zdroje pro vyhledávání:  http://library.vse.cz

http://www.econlib.cz/zdroje/

http://www.econlib.cz/odkazy/

                                                 http://vs-eiz.zcu.cz/

http://www.jib.cz/V?RN=665319073

http://sigma.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=skc

Internetové odkazy:

http://www.seminarky.cz/Strategie-firmy-v-cestovnim-ruchu-podnikatelsky-zamer-10463

http://www.seminarky.cz/Podnikatelsky-zamer-subkategorie41

http://www.seminarky.cz/Cestovni-ruch-teorie-subkategorie181

http://www.bwo-mercury.com/files/Osnova_podnikatplan.pdf

http://cs.wikipedia.org/wiki/Podnikatelsk%C3%BD_z%C3%A1m%C4%9Br

http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/podnikatelsky-plan/1001521/

http://www.czechinvest.org/data/files/podnikatelsky-plan-48-cz.pdf

http://www.podnikatel.cz/start/tipy-a-triky/jak-sestavit-podnikatelsky-plan/

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/financni-pruvodce-pro-msp/jak-zatraktivnit-podnikatelsky-plan/1001177/20824/

http://www.svazpodnikatelek.cz/stranka.php?id=2&name=zpracujeme-podnikatelsky%20zamer

http://ec.europa.eu/enterprise/sme/policy_cs.htm

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/pruvodci-podnikatele/financni-pruvodce-pro-msp/1000164/20821/

http://www.komora.cz/hk-cr-top-02-sede/podpora-podnikani-v-cr/dotacni-poradenstvi/ostatni-programy/narodni-programy-podpory-msp/default.aspx

http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/financni-pruvodce-pro-msp/1001177/

http://www.podnikatel.cz/start/zacinajici-podnikatel/male-a-stredni-podniky-msp/

http://www.google.cz/search?q=zv%C3%BD%C5%A1en%C3%AD+n%C3%A1v%C5%A1t%C4%9Bvnosti+rekrea%C4%8Dn%C3%ADho+objektu&hl=cs&lr=&start=20&sa=N

Literatura:

Fotr, Jiří: Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Praha : Grada,

2005. ISBN 80-247-0939-2 (váz.).

Veber, Jaromír: Podnikání malé a střední firmy. Praha : Grada, 2008. ISBN

978-80-247-2409-6 (váz.).

Blažková, Martina: Marketingové řízení a plánování pro malé a střední

firmy. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1535-3 (brož.).

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

11.01.2010 11:27

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu