Podnikatelský plán, studie proveditelnosti

Text dotazu

Jakoukoliv literaturu týkající se ekonomických projektu (nejlépe i
případové studie). Klíčova slova – Economic analysis, case studies.

Prosím o upřesnění vašeho dotazu: termín ekonomický projekt je používán
 např. v oblasti památkové péče nebo politiky (ekonomicko-politický
projekt
jednotné evropské měny). Konkrétněji pak jsou více používány termíny -
ekonomické hodnocení projektu, podnikatelský projekt (plán, záměr),
finanční projekt, investiční projekt, sponzorský projekt a pod. Rovněž
uvedená klíčová slova jsou nesmírně široké pojmy, při jejich zadání do
vyhledavače katalogu vám zobrazí stovky i tisíce dokumentů. Ostatně
můžete
vyzkoušet, Souborný katalog VŠE je pro prohlížení dostupný na adrese
http://library.vse.cz. Vyhledávat můžete podle různých kritérií ( nejlépe
všechna slova nebo předmětová hesla).

Podnikatelský plán, či studie proveditelnosti.

Odpověď

V přiloženém seznamu najdete literaturu a internetové odkazy k tématu

podnikatelský plán, studie proveditelnosti. Veškerá uvedená literatura se

nachází ve fondu knihovny VŠE, informace o její aktuální dostupnosti můžete

ověřit v on-line katalogu na adrese http://library.vse.cz. Vysokoškolské

kvalifikační práce  neuvádím, ale je možné je také dohledat v katalogu

knihovny, pro externí uživatele knihovny jsou dostupné pouze z počítačů ve

studovně po předchozí registraci a získání přístupových práv do počítačové

sítě VŠE.

Literatura:

Srpová, Jitka: Podnikatelský plán. Praha : Oeconomica, 2007. ISBN

978-80-245-1263-1 (brož.).

Fotr, Jiří: Manažerské rozhodování :  postupy, metody a nástroje. Praha :

Ekopress, 2006. ISBN 80-86929-15-9 (váz.)

Fotr, Jiří: Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Praha : Grada,

2005. ISBN 80-247-0939-2 (váz.).

Fotr, Jiří: Jak připravit optimální podnikatelský projekt. Praha : Eurovia,

[1993]. ISBN 80-901186-0-7 (brož.).

Synek, Miloslav: Manažerská ekonomika. Praha, Grada 2007. ISBN

978-80-247-1992-4 (váz.)

Synek, Miloslav: Podniková ekonomika. Praha, Beck 2006. ISBN 80-7179-892-4

(váz.)

Peters, Michael P. - Hisrich, Robert D.: Založení a řízení nového podniku.

Praha : Victoria Publishing, 1996. ISBN 80-85865-07-6 (váz.).

Vejdělek, Jiří: Jak založit nebo převzít podnik. Praha : Grada, 1997. ISBN

80-7169-234-4 (brož.).

Kislingerová, Eva: Manažerské finance. Praha, Beck 2007. ISBN

978-80-7179-903-0 (váz.)

Marek, Petr: Studijní průvodce financemi podniku. Praha : Ekopress, 2009.

ISBN 978-80-86929-49-1 (brož.)

Veber, Jaromír: Podnikání malé a střední firmy. Praha : Grada, 2008. ISBN

978-80-247-2409-6 (váz.).

Hrdý, Milan: Strategické finanční řízení a investiční rozhodování. Praha :

Bilance, 2008. ISBN 80-86371-50-6 (brož.)

Fotr, Jiří: Strategické finanční plánování. Praha : Grada, 1999. ISBN

80-7169-694-3 (brož.).

Struck, Uwe: Přesvědčivý podnikatelský plán : předpoklad získání potřebného

kapitálu. Praha : Management Press, 1992. ISBN 80-85603-12-8 (brož.)

Internetové zdroje:

Příručka pro podnikatele – dostupná z:

http://www.businessinfo.cz/files/2008/080220_priruckapodnikani_HKCR.pdf

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/zdroje-financovani-z-eu/obecna-metodika-pro-studie/1000522/12037/

http://cs.wikipedia.org/wiki/Studie_proveditelnosti

http://www.strukturalni-fondy.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=da997b5b-1ddd-443c-9a9a-6d190166dfa7

http://www.czechinvest.org/data/files/inovace-projekt-iii-vyzva-osnova-studie-proveditelnosti-1387-cz.pdf

http://www.mediafactory.cz/produkty/podle-typu-sluzeb/projektovy-management-systemova-integrace/studie-proveditelnosti

http://www.czechinvest.org/data/files/podnikatelsky-plan-48-cz.pdf

http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/podnikatelsky-plan/1001521/

http://www.podnikatel.cz/clanky/podnikatelsky-plan-jeden-z-piliru-podniku/

                                                                           

                                                                          

                                                                          

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

11.01.2010 12:01

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu