podmíněná konvergence

Text dotazu

názory autorů

Odpověď

Dobrý den,
 
níže naleznete pár tipů na vhodné dokumenty k Vašemu tématu. Doporučujeme Vám také prohlédnutí seznamů použité literatury u jednotlivých vysokoškolských kvalifikačních prací jako inspiraci pro případné další relevantní materiály k Vašemu tématu. 
 
Při hledání Vašeho tématu, jak na volném webu, tak např. i v rámci Souborného katalogu VŠE (http://library.vse.cz), doporučujeme použít např. termíny:
 
podmíněná konvergence
 
catch-up effect
conditional convergence
conditional beta-convergence
 
 
 
Články
 
Jones, L.E. – Manuelli, R. E. (1990): A Convex Model of Equilibrium Growth: Theory and Policy Implications; Journal of Political Economy 98, No. 5, p. 1008.
 
Mankiw, Nicholas Gregory, Romer, David, Weil, David N.: A Contribution to the Empirics of Economic Growth, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 107, No. 2 (May., 1992), pp. 407-437
 
Solow, Robert M.: A Contribution to the Theory of Economic Growth, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 70, No. 1 (Feb., 1956), pp. 65-94
 
Solow, Robert M.: Growth Theory and After, The American Economic Review, Vol. 78, No. 3 (Jun., 1988), pp. 307-317
 
 
 
Příklady vysokoškolských kvalifikačních prací VŠE (plné texty jsou dostupné v rámci Souborného katalogu VŠE - http://library.vse.cz)
 
Hysková, Ivana. Health care expenditure in the EU countries: A panel data approach. Praha, 2012. Vedoucí práce Anna Klosová.
 
Macho, Ondřej. Solowovův model a empirie současného ekonomického růstu. Praha, 2011. Vedoucí práce Zdeněk Chytil.
 
Polakovič, Martin. Analýza reálné konvergence vybraných nových členských zemí eurozóny. Praha, 2013. Vedoucí práce Zdenka Vostrovská.
 
Regent, Kamil. Ekonomický rozvoj jihoasijských zemí. Praha, 2012. Vedoucí práce Jindřich Soukup.
 
Ryban, Ivan. Economic convergence in the EU based on the Augmented Solow model. Praha, 2011. Vedoucí práce Anna Klosová.
 
Rybanová, Soňa. Relation between Globalisation and the Real Convergence: Does convergence of globalisation influence convergence of real GDP per capita?. Praha, 2011. Vedoucí práce Anna Klosová.
 
Vaňko, Milan. Reálná a nominální konvergence v EÚ. Praha, 2008. Vedoucí práce Josef Bič.
 
 
 
Příklady tištěných publikací ve fondu CIKS VŠE
 
Boianovsky, Mauro, ed. a Hoover, Kevin D., ed. Robert Solow and the development of growth economics. Durham: Duke University Press, 2009. vi, 384 s. History of political economy. Annual supplement, vol. 41.ISBN 978-0-8223-6727-7.
 
Čadil, Jan. Regionální ekonomie: teorie a aplikace. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2010. xi, 152 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-191-8.
 
Diamond, Peter A., ed. Growth, productivity, unemployment: essays to celebrate Bob Solow's birthday. Cambridge: MIT Press, 1990. 246 s.ISBN 0-262-04110-3.
 
Mankiw, N. Gregory. Macroeconomics. 7th ed. New York: Worth Publishers, 2010. xxxvii, 598 s.ISBN 978-1-4292-1887-0.
 
Solow, Robert M. Growth theory: an exposition. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2000. xxvi, 190 s.ISBN 0-19-510902-3.
 
Solow, Robert M., ed. Landmark papers in economic growth. Cheltenham: Elgar, 2001. x, 280 s. An Elgar reference collection. The foundations of 20th century economics; 1.ISBN 1-84064-471-0.
 
 
 
Příklady volně dostupných online zdrojů
 
Conditional convergence in East Asian countries: the role of exports in economic growth
 
Conditional Convergence Revisited: Taking Solow Very Seriousl
 
A Contribution to the Empirics of Economic Growth
 
Economic Growth & Conditional Convergence: Its Speed for Selected Regions for 1961--2001
 
Technological Diffusion, Conditional Convergence, and Economic Growth

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

Praha

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

25.05.2016 12:36

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu