Podepsal Alois Indra tzv. Moskevský protokol?

Text dotazu

Alois Indra byl po srpnové okupaci 1968 členem ČS delegace v Moskvě - výsledkem několikadenního jednání byl podpis tzv. Moskevského protokolu. Je obecně známo, že jediný člen ČS delegace, který odmítl protokol podepsat, byl František Kriegel. Rád bych se zeptal, zda mezi členy této delegace, kteří protokol nepodepsali, byl i Alois Indra - podle některých zdrojů byl krátce po příletu do Moskvy hospitalizován v nemocnici se zdravotními obtížemi, tudíž protokol podepsat nemohl (ač by asi jistě rád chtěl). Ze skenů podepsaného moskevského protokolu dostupných na internetu není z důvodu nečitelnosti některých podpisů patrné, jestli byl mezi signatáři nebo ne. Proto bych rád využil této služby a zjistil, jak to vlastně bylo - případně s odkazy na dostupné zdroje informací. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den, 

přepis znění protokolu uvádí monografie Mezinárodní souvislosti československé krize 1967 - 1970 (s. 271-274). V doslovném znění preambule i přepisu podpisů figuruje také A. Indra. 

Erudované vyjádření ohledně okolností podpisu by měla poskytnout vědecká pracoviště ÚSTR, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Historický ústav AV ČR.

Originál či kopie originálního dokumentu by mohly být dostupné v archivech:
Archiv bezpečnostních složek https://www.abscr.cz/
Národní archiv ČR https://www.nacr.cz/
Archiv Kanceláře prezidenta ČR https://www.prazskyhradarchiv.cz/cs/archivkpr

Použité zdroje

VONDROVÁ, Jitka a Jaromír NAVRÁTIL. Mezinárodní souvislosti československé krize 1967 - 1970, sv. 2: Červenec - srpen 1968. Brno: Doplněk, 1996. ISBN 80-85765-76-4 (Doplněk Brno), str. 271-274

Dostupné také z portálu Kramerius v rámci databáze děl nedostupných na trhu: https://kramerius.lib.cas.c[…]8cd6-4c0a-b876-d949efdf5010

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Knihovna Filozofické fakulty UK

Datum zadání dotazu

16.11.2022 18:53

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu